Formelle krav og betingelser

Generelle betingelser for at kunne søge en udvekslingsplads

  • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU
  • Du skal være studieaktiv
  • Dit studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende

Regler vedr. merit

Et studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende. Dine beståede eksaminer i udlandet skal kunne indsættes i din AU-uddannelse, når du er kommet hjem og har indsendt dit eksamensbevis fra værtsuniversitetet til dit studienævn.

Du skal søge om forhåndsgodkendelse af de kurser, du vil tage i udlandet, det er en forudsætning for at få udvekslingspladsen, at du får en forhåndsgodkendelse, og det sikrer dig, at du kan få meritoverført dine beståede eksaminer ved hjemkomst til AU.

Hvis der sker ændringer i dit kursusprogram, mens du er i udlandet, skal du søge om at ændre din forhåndsgodkendelse for at sikre dig, at du kan få meritoverført alle dine kurser ved hjemkomst.

Når du kommer hjem, og du har modtaget et karakterudskrift ("transcript of records") fra værtsuniversitetet, skal du søge om meritoverførsel. Både forhåndsgodkendelse og endelig merit søges via mit.au.dk  

For studerende på ITTU søges forhåndsgodkendelse via skema på https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/udvekslingogpraktikiudlandet/tilvalg-i-udlandet-ittu/