Valg af fag og forhåndsgodkendelse

Valg af fag i udlandet

Når du har fundet det eller de universiteter, du gerne vil søge en udvekslingsplads på, skal du selv gå ind på universiteternes hjemmeside, finde kursuskataloget og søge efter fag svarende til 30 ECTS for hver prioriteret værtsuniversitet. Dette kan være tidskrævende, så afsæt god tid til det. Hvis dit værtsuniversitet ikke bruger ECTS-systemet, må du finde ud af, hvor mange af universitetets points/credits/units der svarer til 30 ECTS.

Er fagudbuddet for det semester, du søger, endnu ikke tilgængeligt på hjemmesiden, sammensætter du dit studieprogram på baggrund af det eksisterende kursusudbud. Hvis der efterfølgende sker ændringer, vil det være muligt at ændre din studieplan.

Søger du fag udenfor din primære faglighed kan du udelukkende søge fakultetsbrede eller universitetsbrede aftaler.

Søger du derimod fag indenfor din primære faglighed, kan du vælge mellem fagspecifikke, fakultetsbrede eller universitetsbrede aftaler under din studieordning.

For flere informationer om aftaletyperne, henviser vi til de enkelte aftaler i MoveOn eller på denne side.

Du kan også se evalueringer fra studerende i MoveOn.

Kontakt din internationale koordinator, hvis du har spørgsmål til valg af fag eller omregning af credits til ECTS.

Forhåndsgodkendelse

Du skal først ansøge om forhåndsgodkendelse af de fag, du vil tage i udlandet, efter du har fået svar på, om du har fået tildelt en udvekslingsplads og i så fald hvor.

Forhåndsgodkendelsen skal altid være på 30 ECTS pr. semester, så du ikke kommer til at forlænge din studietid. 

Det er dit studienævn, der udsteder forhåndsgodkendelsen. Det er også dit studienævn, der bestemmer, hvor mange kurser du skal tage på gæsteinstitutionen, for at det svarer til 30 ECTS. Det er derfor en god ide at undersøge netop dit studienævns retningslinjer, inden du går i gang med at udarbejde en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

For at vurdere din ansøgning har studienævnet typisk brug for minimum en beskrivelse af dit studieprogram samt fag- og eksamensbeskrivelser fra værtsuniversitets hjemmesider.  

Se nærmere om proceduren for forhåndsgodkendelse og merit på Arts .

Hvis du skal på studieophold i udlandet som ITTU-studerende, kan du se nærmere om proceduren for  tilvalg i udlandet (ITTU).

Learning Agreement

Skal du udveksles via ERASMUS eller Nordplus, skal du ligeledes udfylde en Learning Agreement på baggrund af din forhåndsgodkendelse. At udfylde en Learning Agreement er et krav, for at du kan modtage Erasmus- eller Nordplus-stipendie.

Læs mere om kravene til studerende, der modtager Erasmus- eller Nordplus-stipendie under punktet "Økonomi" i venstremenuen. Her kan du også finde skabelon til Learning Agreement

Ændringer

Hvis du får brug for at lave ændringer i din studieplan i udlandet (fx kan du opleve, at et kursus ikke bliver udbudt af en eller anden grund), skal du indhente en revideret forhåndsgodkendelse om meritoverførsel fra dit Studienævn. Er du udvekslet under ERASMUS+ eller Nordplus/Nordlys, skal dit Learning Agreement ligeledes revideres.

 Hvis dit udvekslingsophold er en del af dit Tilvalg (ITTU), skal du søge om ændring af din ITTU-godkendelse via blanketten "Ansøgning om ændring af kurser i ITTU".  

  • Når du har modtaget bekræftelse på godkendelse af ændringerne i form af en ny forhåndsgodkendelse eller i anden form på skrift, skal ændringerne påføres Del II af ERAMSUS+ Learning Agreement dokumentet.
  • Herefter skal du igen underskrive og indhente underskrifter fra dit gæsteuniversitet og din AU koordinator.
  • Bemærk, at din AU koordinator kun kan underskrive, hvis den nye forhåndsgodkendelse medsendes det reviderede Learning Agreement.