Timeplaner Arts

Timetable.au.dk

Fra foråret 2021 tager vi et nyt system i brug til digital visning af timeplaner

Her behøver du kun logge på én gang (med dit Microsoft-login) for at få adgang til blandt andet:

  • Din personlige timeplan inkl. eventuelle lokalebookinger (det, du også kan se på mitstudie.au.dk)
  • At fremsøge bestemte lokaler, og se de aktiviteter, der foregår i det lokale.
  • Timeplaner for bestemte kurser og/eller studieretninger

Du finder systemet her: Timetable.au.dk

Du kan finde mere information og vejledning her

Timeplanen (tidligere kaldet fx skema eller læseplan) viser hvor og hvornår, du skal have undervisning.

Dit skema er som hovedregel klar i slutningen af december for forårssemesteret og i begyndelsen af juli for efterårssemesteret.

Tjek din timeplan jævnligt. Din undervisning ligger ikke nødvendigvis på samme tidspunkt og i samme lokale fra uge til uge, og der kan også ske ændringer i lokaler og tider i løbet af semestret.

Hvis du er i tvivl om, hvilke kurser du skal have, kan du finde det i din studieordning.
Informationer om litteratur og indhold på de enkelte kursusgange findes i dit e-læringssystem Blackboard (AU)

Problemer med din timeplan?

Oplever du problemer med timeplanerne, kontakt venligst team2.uvaeka.arts@au.dk