Undervisningsplaner DPU

Undervisningsplaner for 1. semester på kandidat- og bacheloruddannelserne på DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse efteråret 2018 vil snarest muligt blive gjort tilgængelig på siden her. Undervisningsplanerne publiceres løbende. Der vil kunne forekomme justeringer i planerne frem til den endelige publicering på elearning-platformen Blackboard.

Undervisningsplaner for kandidat- og bachelorstuderende, som ikke er på 1. semester, bliver tilgængelige på Blackboard efter 1. august.

Undervisningsplaner for masteruddannelser på DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse findes her.

1. semester 2018 - bachelor og kandidat

 Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen i didaktik - dansk

Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik

 Kandidatuddannelsen i didaktik - materiel kultur

Kandidatuddannelsen i didaktik - musikpædagogik

Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi og globalisering (Master in Anthropology of Education and Globalisation)

 Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi