Vejledning til undervisnings- og eksamenstilmelding i STADS selvbetjening

OBS: Tilmeldingsblanketterne på studieselvbetjeningen er ikke tilpasset smartphones
- vi anbefaler, at du bruger en computer.

1) Log på STADS-studieselvbetjening via mitstudie.au.dk

2) Vælg fanebladet 'Undervisning'

3) Vælg 'Tilmeld'

4) Vælg den relevante tilmeldingsblanket

Du kan vælge tilmeldingsblanketter på den/de uddannelser, du er tilmeldt nu. Hvis du læser bacheloruddannelsen i engelsk, kan du altså melde dig til kurser på bacheloruddannelsen i engelsk + til IV-fag.

Hvis du skal begynde på noget nyt til 1. september – en ny bacheloruddannelse, et tilvalg eller en kandidatuddannelse – så vil der som hovedregel først være åbent for tilmelding i begyndelsen af august.

4) Sæt kryds i venstre kolonne ud for de kurser, du vil tilmelde dig i det kommende semester

5) Tjek valgmuligheder i pop-up-vindue

Du kan nu have forskellige valgmuligheder (fx ”ønsket sted”, ”hold”, ”prioritering”, ”, ”lektionsgruppe”). Vælg en mulighed fra drop down menuen ved at trykke på den lille pil til højre i feltet. Er der ingen valgmuligheder, skal du blot gå videre.

6) Gem

Når du er sikker på din tilmelding og har udfyldt de relevante felter:

  • tryk ”Gem” oppe i øverste højre hjørne.

Du skal gentage punkt 4. -7 for alle de fag du skal tilmelde dig.

Når du har tilmeldt dig undervisning, er du også automatisk tilmeldt eksamen. Tilmeldingen er bindende, når tilmeldingsperioden er slut.