Atkins

SNC Atkins logo

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Med et erhvervsprojekt i samarbejde med Atkins vil den studerende få et godt indblik i, hvordan studielærdommen kan anvendes på en arbejdsplads, hvor professionalisme og effektivitet er i højsædet. Den studerende kommer til at arbejde projektorienteret og får mulighed for at danne sig et indtryk af nogle af de mange muligheder, man står overfor som nyuddannet biolog. Forhåbentligt kommer den studerende videre med ny viden, ny inspiration og et øget kendskab til sig selv, egne evner og ikke mindst ønsker til et fremtidigt arbejdsliv.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer, at den studerende møder op med et godt humør og en lyst til at indgå i teamet. Desuden er det væsentligt for os, at den studerende:

  • i høj grad vil medvirke til at definere rammerne for projektet
  • er i stand til at arbejde selvstændigt
  • er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt.

Endelig vil det være en fordel, hvis den studerende har interesse for vandløb, våd- og lavbundsområder samt de biologiske, hydrologiske og fysisk-kemiske processer, der råder i de våde naturtyper, da disse emner fylder meget i hverdagen på kontoret. Et basalt kendskab til GIS vil ligeledes være en fordel.

Virksomhedsbeskrivelse

Atkins er en del af SNC Lavalin Group, der med godt 50.000 ansatte på verdensplan er en af verdens største rådgivervirksomheder. I Atkins Danmark er der godt 470 ansatte, hvoraf ca. 50 er tilknyttet kontoret i Aarhus.
Grundpillen i virksomheden i Danmark er rådgivning inden for infrastruktur – jernbane og vej – men ydelserne rækker vidt omkring. I Vand og Afvandingsgruppen har vi fokus på naturgenopretning, klimasikring og afvanding fra veje, jernbaner mv.

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Gennem samarbejde med studerende ønsker vi at skabe netværk og komme tættere på uddannelse og forskning, som kan være med til at holde os på forkant med udviklingen. Et erhvervsprojekt er desuden en god mulighed for at udforske ideer, som der mangler tid til i en travl hverdag. Endelig ønsker vi at skabe gode relationer til dygtige og passionerede personer, der på sigt kan blive nye kolleger eller samarbejdspartnere.

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

Den studerende vil blive tilknyttet Vand og Afvandingsgruppen, som består af en blanding af biologer og ingeniører, der løser opgaverne i tæt samarbejde.
Opgaverne her er forskelligartede, men eksempler på typiske projekter kan være:

  • Vandløbsrestaurering
  • Projektering af okkerrensningsanlæg
  • Vådområde- og lavbundsprojekter
  • GIS-analyser af naturdata.

I et erhvervsprojekt vil der være fokus på at skabe ny eller opdateret viden, optimere eksisterende metoder, som anvendes i naturgenopretningsprojekterne, eller udvikle nye metoder. Det kan f.eks. være viden i relation til effekter af tiltag til naturgenopretning, optimeringer af metoder til feltarbejde, dataindsamling og datahåndtering eller udvikling af nye metoder til anvendelse af offentligt tilgængelige data. Mulighederne er mange og kan afspejle den studerendes personlige ønsker og interesser.