NIRAS

Hvad er jeres motivation for at deltage i Erhvervsprojektet?

Vi mener, at viden forpligter – og ikke kun over for kunderne. Vi blander os i samfundsdebatten på de områder, hvor vores viden gør det relevant, og med praktiksamarbejde og ErhvervsPhD'er har vi et tæt samarbejde med universiteter.

Vi vil gerne medvirke til at uddanne og inspirere en ny generation af biologistuderende, som efter endt uddannelse skal kunne anvende deres teoretiske viden til udvikling, optimering og gennemførsel af praktiske projekter, som kræver stor biologisk viden og indblik. Hos NIRAS kan vi præsentere de studerende for en meget stor mangfoldighed af projekter, som løses af biologer i tæt samarbejde med mange forskellige fagretninger.

Hvad kan den studerende lære af at deltage i et erhvervsprojekt sammen med jer?

Som studerende hos NIRAS bliver du en del af et fagligt skarpt og socialt fællesskab med både meget erfarne og yngre medarbejdere. Du får mulighed for at tage del i hverdagen hos en rådgivende ingeniørvirksomhed, med alt hvad det indebærer, og du får mulighed for at få sparring af dygtige og engagerede biologer. Du får mulighed for at anvende din teoretiske universitetsviden i praktiske projekter, og du vil opleve, at et erhvervsprojekt vil give dig perspektiv og motivation, som et typisk universitetsfag ikke kan give dig.

Hvilke forventninger har I til den erhvervsprojektstuderende?

Vi forventer, at du som studerende:

 • Er engageret og opsøgende og klar til at gribe nye opgaver
 • Er klar til at arbejde med faglige problemstillinger, som ofte er komplekse
 • Kan arbejde tværfagligt og selvstændigt
 • Er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
 • Har lyst til at indgå i et fagligt fællesskab og tage del i det daglige samarbejde i afdelingen

Virksomhedsbeskrivelse

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed, som bidrager til at løse en lang række af de største samfundsudfordringer. Vi er Danmarks tredjestørste rådgiverfirma, og vi spænder bredt både i fagligheder og beliggenhed. Vi har 2.200 ansatte på 51 kontorer i 27 lande, og vi har projekter i 108 lande.

Vi arbejder med alt fra procesanlæg og byggeri over energi, miljø og infrastruktur til udviklingsbistand og byplanlægning. Vi har i NIRAS altid fokus på at skabe bæredygtige løsninger. Vores sigtelinje er at være ”next generation consultancy." Fremtidens rådgivervirksomhed skal på én og samme tid forstå kundens udfordringer til bunds og have medarbejdere med et bredt felt af skarpe kompetencer.

Links til relevante hjemmesider hos virksomheden:

Praktiksiden
Ung i NIRAS

Hvilke typer af projekter eller emner I kunne arbejde sammen med en studerende omkring?

NIRAS arbejder med en bred vifte af miljø- og naturopgaver både i ind- og udland. Her kan du se eksempler på forskellige projekter og projektområder:

 • Miljøvurderinger (VVM) af større anlægsprojekter som havneudvidelser, etablering af broer og motorveje, søkabler og lufthavne
 • VVM af havvindmølleparker som Kriegers Flak
 • Natura 2000 vurderinger og vurderinger i forhold til vandområdeplaner
 • Overvågning af alger
 • Økotoksikologiske risikovurderinger af eksempelvis forurenet sediment og jord
 • Genskabning og overvågning af vandløb
 • Restaurering af søer
 • Drifts- og plejeplaner for naturområder
 • Invasive arter
 • Klimatilpasning i byer og håndtering af regnvand
 • Naturundersøgelser af fugle, flagermus og terrestrisk natur
 • Optimering og overvågning af dambrug, havbrug og akvakultur.
Niras logo