Intraspecifik evolution hos Wendlandiella gracilis (05.12.2018)

Wendlandiella gracilis er en underskovspalme i det vestlige Amazonas som kan opdeles i tre tydeligt adskilte varieteter med ikke overlappende udbredelser. Den ene varietet (simplicifrons) har imidlertid en opdelt (disjunct) udbredelse som ligger på henholdsvis nordsiden og sydsiden af artens udbredelsesområde. Vi er interesseret i, at finde ud af, hvordan dette udbredelses-mønster er opstået. Vi vil bruge molekylære metoder til at rekonstruere fylogenien indenfor arten for at se om de to adskilte populationer er nærmere beslægtet med hinanden end de er med de nærved liggende populationer af de andre varieteter. Arbejdet vil medføre et stort arbejde i DNA laboratoriet – og kan muligvis også indbefatte feltarbejde i Amazonas. Opslået den 9. Maj. 2018

Vejledere: Henrik Balslev og Wolf Eiserhardt, sektion for Økoinformatik og biodiversitet.

Kontakt: Henrik Balslev (henrik.balslev@bios.au.dk) og Wolf Eiserhardt (wolf.eiserhardt@bios.au.dk)

A. Udbredelsen af Wendlandiella gracilis I det vestlige Amazonas, med tre ikke-overlappende varieteter hvoraf én varietet har disjunkt udbredele (var gracilis). B. Blomsterstand af Wendlandiella gracilis. C. Voksen plante af Wendlandiella gracilis
Foto: Henrik Balslev