Tilmelding til sommereksamen 2017

Husk at kontrollere dine eksamenstilmeldinger

03.03.2017 | Dennis Haarup Karlsen

Kære Studerende

Du er automatisk tilmeldt sommereksamen i de fag, hvor du er tilmeldt undervisningen. Skal du tilmeldes en eksamen i et fag, hvor du ikke er tilmeldt undervisningen (2. eller 3. forsøg), skal du selv tilmelde dig eksamen. Det skal du gøre senest den 17. marts 2017 via din selvbetjening.

Har du problemer med at tilmelde dig via selvbetjeningen, skal du sende en mail som følger: 

Kandidatfag: Astrid Larsen asla@au.dk

Bachelorfag: Bente Østergaard Hansen bha@au.dk

Hold øje med Studieportalen med hensyn til eksamensplaner for sommereksamen 2017:

Foreløbige planer:

studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/eksamen/eksamensplaner/foreloebige-eksamensoversigter/

Endelige planer:

studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/eksamen/eksamensplaner/endelige-eksamensoversigter/

Det er dit ansvar til enhver tid at sikre dig, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte og godkendte.

Studerende