Medlemmer

Medlemmer af Juridisk Studienævn

Juridisk Studienævn består af i alt 12 medlemmer valgt blandt medarbejdere (VIP) og studerende på jura, erhvervsret og Master i skat. 


Videnskabeligt personale valgt i perioden 1. februar 2018 til 31. januar 2021:


Studenterrepræsentanter valgt i perioden 1. februar 2020 til 31. januar 2021:

  • Lars Møller Haase - næstformand (Aarhus BSS Uddannelsesforum)
  • Line Egtoft Jensen - næstformand (studienævnet)
  • Sandra Jytte Jeggesen
  • Maja Sofie Vilstrup Gaardsvig-Kjær
  • TBA
  • Maria Lysholt Nielsen


Studienævnssupportere:

  • Ida Ravn Eriksen, idare@au.dk (bach.jur, cand.jur. og Master i skat)
  • Hanne Falsig, haf@au.dk (HA(jur.) og cand.merc.(jur.))