Undervisningstilmelding - kandidatfag

Tilmeldingsprocedure til kandidatfag

Første tilmeldingsrunde er 1. - 5. maj og 1. - 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning. I umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen kan du på din selvbetjening se, om du er optaget på de ønskede fag - hvis du ikke har fået plads på et fag, så vil tilmeldingen blive fjernet fra din oversigt. Husk at kontrollere fagklyngerne når du vælger dine fag, så du undgår timesammenfald.

Hvis du planlægger et projektorienteret forløb (praktik) opfordres du til at tilmelde dig dette i forbindelse med 1. tilmeldingsrunde. Hvis det ikke lykkedes at få arrangeret et projektorienteret forløb kan du rette henvendelse til studieadministrationen med henblik på at blive tilmeldt fag.

Deltagerbegrænsning

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet og lodtrækning.

Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ønsker at tilmelde sig yderligere fag, skal foretage tilmelding i forbindelse med anden tilmeldingsrunde, der løber 13.-14. maj og 9.-12. november.  Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser efter 1. tilmeldingsrunde.

Information til studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU eller har haft pause mellem bachelor og kandidatuddannelsen

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet eller har haft pause mellem din bachelor og kandidatuddannelse, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fag via selvbetjeningen i det første semester, hvor du er indskrevet.

For at blive tilmeldt fag skal du derfor kontakte kandidat.bss@au.dk. Det er vigtigt at du angiver hvilke fag du gerne vil tilmeldes. Du vil efterfølgende blive oplyst om hvorvidt der er ledige pladser på de ønskede fag.

Du bliver ikke automatisk tilmeldt de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces, og du skal således også selv angive, om du ønsker at blive tilmeldt et eller begge af disse fag. Vær opmærksom på, at de to fag frit kan placeres på første, andet eller tredje semester af uddannelsen. 

Der er deltagerbegrænsning på alle fag, også på de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces. Hvis der er flere tilmeldte studerende end antal pladser, vil pladserne blive fordelt efter anciennitet og lodtrækning.

Du kan læse om kandidatfagene i kursuskataloget.

Fagtilmelding er bindende

Når du er blevet tilmeldt et fag, er tilmeldingen bindende. Vær dog opmærksom på, at selvom du er tilmeldt et fag og har fået tildelt en plads, kan der fortsat komme aflysninger. Det er derfor vigtigt, at du holder dig løbende orienteret.

Faget bliver en permanent del af dit studieprogram. Du kan kun få slettet en fagtilmelding (fjernet faget fra dit studieprogram) igen i forbindelse med:

Du skal straks efter godkendelse af en af ovenstående aktiviteter sende en e-mail til kandidat.bss@au.dk , hvor du angiver, at du gerne vil have slettet kursusfagene fra dit studieprogram. Du kan afmelde dig fag, hvis du kan dokumentere en af ovenstående  begrundelser. Men afmelding er kun muligt, hvis fagtilmeldingen på AU og gæstefag/udveksling/projektorienteret forløb er placeret på samme semester. Du kan derfor ikke afmelde fag på AU, til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Hvis der opstår udsædvanlige forhold som gør, at der er behov for ændringer i dit studieprogram, kan du søge om en dispensation.

Vær opmærksom på, at dispensation til afmelding af en eksamen i et kursusfag ikke er det samme som at få kursusfaget slettet permanent fra dit studieprogram. Dispensation til nedsat studieaktivitetskrav i et eller flere semestre medfører ligeledes heller ikke, at allerede bindende kursusfag slettes permanent fra dit studieprogram.

Hvis du har fået dispensation til nedsat studieaktivitetskrav og i den forbindelse ønsker at følge undervisningen i et eller flere kursusfag igen, har du mulighed for at søge om fornyet holdplads. Vær i den forbindelse opmærksom på, at du ikke automatisk er sikret en fornyet holdplads.  

Hvis du får afslag på fornyet holdplads på et kursusfag, som du grundet usædvanlige forhold ikke kunne følge første gang du var tilmeldt undervisningen, har du mulighed for at søge om dispensation til at få kursusfaget slettet fra dit studieprogram. Bemærk at de usædvanlige forhold skal være dokumenterede.

Læs mere på siden fornyet holdplads.

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning til at planlægge dit studieforløb inden for uddannelsens gældende frister og regler, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.