Kontakt og Studieservice

Kontaktoplysninger

Du finder kontaktoplysninger på uddannelsesansvarlige, uddannelseskoordinatorer, studienævn og studieledere i menuen til venstre.

Åbningstider og kontakt til Studieservice

 

Studieservice på Natural Sciences and Technical Sciences er en drop-in service, hvor du kan få svar på spørgsmål, der relaterer sig til dit studie, eksempelvis:

  • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor- og kandidatkontrakt)
  • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
  • Dispensationer
  • Sagsbehandling
  • Forsinkelser
  • Merit
  • Udenlandsophold (hver onsdag i Vandrehallen på Matematik) 
  • - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie

Du finder Studieservice Natural Sciences and Technical Sciences her: 

Relevante e-mailadresser:

Studievejledning

Har du brug for studievejledning, er du altid velkommen til at kontakte vores studenterstudievejledere eller fastansatte studie- og trivselsvejledere. Du finder kontaktinformation under 'Studievejledning' > 'Kontakt studievejledningen' i menuen.

Hvis du har behov for vejledning om det faglige indhold af din uddannelse, kursussammensætning o.lign. skal du kontakte din uddannelsesansvarlige, som du finder under 'Uddannelsesansvarlige og uddannelsesudvalg'.