Kontakt og Studieservice

Kontaktoplysninger

Du finder kontaktoplysninger på uddannelsesansvarlige, uddannelseskoordinatorer, studienævn og studieledere i menuen til venstre.

Åbningstider og kontakt til Studieservice

Studieservice på Natural Sciences and Technical Sciences er en drop-in service, hvor du kan få svar på spørgsmål om dit studie, fx:

  • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor- og kandidatkontrakt)
  • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
  • Dispensationer
  • Sagsbehandling
  • Forsinkelser
  • Merit
  • Udenlandsophold (hver onsdag i Vandrehallen på Matematik) 
  • - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie

Du finder Studieservice her: 

E-mailadresser: