Vi undersøger dit undervisningsmiljø

Hvis du har input til snakken, har du mulighed for at blive hørt.

I april og maj måned mødes uddannelsesudvalget på din uddannelse med ledelsen for at diskutere undervisningsmiljøet på uddannelsen. De har til opgave at lave en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på uddannelsen. Du har mulighed for at give input til snakken via studenterrepræsentanterne i uddannelsesudvalget.

Du kan læse mere om Undervisningsmiljøvurderingen og hvordan du finder repræsentanterne på Studieportalen under Studiemiljø -> Undervisningsmiljøvurdering.