ARRANGEMENT: Kandidatorientering 2019 den 20. februar kl. 16-17:00

Kandidatorienteringen er relevant for alle nuværende 3. årsstuderende på biologi.

Orienteringen vil blive afholdt af uddannelsesansvarlig for biologi Birgit Olesen og studievejleder for biologi, Line Pihlkjær Rasmussen. Der vil blive gennemgået sammensætning af kommende studieprogram, valgfag, gymnasialt tilvalg, specialiseringsretninger m.m. 

Det er vigtigt at møde op til orienteringerne, hvis man vil have information om mulighederne for studieplaner. Har man spørgsmål til orienteringen er man velkommen til at kontakte studievejleder, Line på: studievejleder.biologi@au.dk

STED: Auditorium D1, bygning 1531-113.