Møder i Biologisk Fagudvalg

Formål
Møderne i Biologisk Fagudvalg (BFU) er først og fremmest til for at give alle biologistuderende en mulighed for at give udtryk for deres holdninger til både faglige og sociale aspekter af biologistudiet og til det at være i Biohuset. På møderne diskuteres alt fra kaffeindkøb til specifikke ændringer i uddannelsessystemet, og alle har ret til at udtale sig. Alle biologistuderende er automatisk medlem af BFU, når de begynder på studiet.

Generelt
Der holdes to ordinære BFU-møder om året, hvor alle studerende og foreninger på Biologi opfordres til at deltage. Hvis du ønsker at sætte et punkt på dagsordenen, skal du kontakte Forretningsudvalget (FU), som står for at indkalde til og afvikle møderne.

Indkaldelse til BFU-møder sker via Facebook-gruppen BFU og skriftlige opslag, som bliver hængt op i Biologiens hus senest en uge før mødet. 

Find vedtægterne for Biologisk Fagudvalg her