Nyttig viden for nye studerende

Som ny studerende på Faculty of Natural Sciences eller Faculty of Technical Sciences bliver du introduceret for meget ny viden og mange nye informationer.

Det er en rigtig god idé at forberede dig på dit kommende studie og studieliv. Derfor har vi her på siden samlet nyttig viden for nye studerende.


Online studiestartsforløb Study@AU

Allerede inden du starter på studiet, kan du begynde AU’s online introduktion til studiestarten.  Forløbet hedder Study@AU og består af fire moduler, som hvert tager ca. 30 minutter at gennemføre. Gennem forløbet vil du få indblik i, hvad universitetet er, din uddannelse, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet. Du modtager et link til Study@AU i midten af august måned. 

Tjekliste

 1. Bestil studiekort via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk. Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer også som adgangskort. Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Læs mere om studiekort og hvordan du bestiller det
 2. Tjek din AU e-mail og sæt din AU-mail op på din computer eller smartphone.
 3. Tjek at du har adgang til det trådløse netværk. Du skal bruge Eduroam som med fordel kan downloades hjemmefra.
 4. Log ind på mitstudie.au.dk - en samlet indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjening.
 5. Log ind i dit kursussystem Brightspace. Er du ny studerende kan du først logge ind, når du er indskrevet som studerende ved AU, og du kan først se fag omkring studiestart. 
 6. Du skal som studerende oprettes som bruger på AU Library/Det Kgl. Bibliotek. For at blive oprettet skal du logge ind med dit AU-login her. Læs mere om AU Library.
 7. I løbet af den første uge af studiet skal du købe dine materialer til første semester. Du kan først købe bøger osv., når du har fået en materialeoversigt. Du er altid velkommen til at spørge dine tutorer, hvis du er tvivl om bogindkøb.
 8. Hold dig informeret om reglerne for dit studie. Det er dit eget ansvar at kende de regler og betingelser, der er for dit studie. Du kan læse om dette i din studieordning, som du kan finde i menuen under "Undervisning" og "Studieordninger" på din studieportal. 

Dit skema

Du finder dit skema over forelæsninger, holdundervisning/teoretiske øvelser og laboratorieøvelser inde på mitstudie.au.dk. Dit skema er først klar op til studiestart.

Udover din undervisning vil du også have møder med din læsegruppe og forberedelse, og det er aktiviteter, som du skal være opmærksom på at planlægge ind i dit skema. Et fuldt skema for første semester kan derfor eksempelvis se sådan ud:

Kurser, materialer og eksamen

Førsteårsstuderende, der følger en normal studieplan, bliver automatisk tilmeldt kurser. Afviger dit studieprogram fra den normale studieplan, er du selv ansvarlig for at tilmelde dig de rigtige kurser. Efter første år er alle selv ansvarlige for at tilmelde sig undervisningen.

Indholdet i alle kurser på Natural Sciences og Technical Sciences er beskrevet i Kursuskataloget. Her finder du blandt andet information om kursernes indhold, undervisnings- og eksamensform samt underviserne.

I Kursuskataloget kan du også se, hvilke materialer, der undervises efter på de enkelte kurser. I løbet af den første uge af studiet skal du købe dine materialer til første semester. Du kan først købe materialerne, når du har fået oversigten. Du er altid velkommen til at spørge dine tutorer, hvis du er tvivl om materialeindkøb - du finder tutorene via siden 'Introdage' >'Information fra tutorerne' i menuen. Bøger, kompendier m.v. kan købes i Stakbogladen.

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et kursus, men du skal selv tilmelde dig eventuelt 2. og 3. prøveforsøg. Når eksamensplanerne er på plads, kan de findes på siderne under 'Eksamen' > 'Eksamensplan'.

Vigtige IT-links

Som studerende skal du bruge en række IT-systemer og -platforme. De to vigtigste er mitstudie.au.dk og Brightspace, men herunder finder du en mere dækkende oversigt over vigtige IT-links.

 • mitstudie.au.dk er indgangen til skema, undervisning, studieinformation, selvbetjeningssystemer og ansøgninger ved Studienævnet. Her finder du også bl.a. din studieordning, mails fra din AU-postkasse, beskeder fra Brightspace, vigtige links og meget andet. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. Du kan også bestille studiekort og gå på STADS (se mere om STADS længere nede), hvor du hvert halve år skal tilmelde dig kurser og eksamen.

 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning. 

 • studerende.au.dk er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, søge orlov m.m. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen. Se guide om brug af STADS.

 • eduroam.au.dk er AU's trådløse netværk for studerende, medarbejdere og gæster.   

 • post.au.dk (studienummer@post.au.dk) er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, fordi al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregå til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.

Visninger
Studiestart: IT-systemer på AU Få en kort introduktion til de vigtigste IT-systemer på Aarhus Universitet

SU

Husk, at du skal søge SU. Du søger SU via MinSU på www.su.dk.

Studievejledningen kan besvare generelle spørgsmål om SU reglerne, men hvis du har spørgsmål vedrørende dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU kontoret på Aarhus Universitet.

Gode råd fra din studievejleder - Kom godt i gang med studiet

I menuen under 'Studiestart' > 'Ny bachelorstuderende' > 'De første uger på studiet' har vi samlet en masse gode råd og film, der kan være med til at gøre din første tid på universitetet lidt lettere.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til studiestarten skal du kontakte din tutorforening, som du finder på siden 'Information fra tutorerne' under 'Introdage' i menuen, eller du kan sende en mail til studiestart.nat-tech@au.dk

Hvis du har spørgsmål til dit studie om eksempelvis undervisning, eksamen, dispensationer, merit, udlandsophold m.m., kan du skrive til Studieservice på studieservice.nat-tech@au.dk

Har du spørgsmål til studieliv, studievalg og trivsel, kan du kontakte vores studievejledere. Se mere under menupunktet 'Studievejledning' i menuen.

Særlige udfordringer

Alle nye studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller handicap kan få hjælp og støtte hos SPS (Specialepædagogisk Støtte).