Erasmus praktik

VIGTIG INFORMATION om ansøgningsfrister for efteråret 2021

 • Startdatoen for dit praktikophold ligger i juli eller august 2021

Hvis du har praktikstart i juli eller august 2021, skal du indsende din ansøgning senest 20. juni 2021. Du skal vedlægge dokumentation for, at du har en praktikplads fx i form af en bekræftelse på e-mail fra dit praktiksted. Bekræftelsen skal indeholde datoerne for dit praktikophold.

Der er begrænsede midler til rådighed for studerende med praktikstart i juli og august, og vi anbefaler derfor, at du starter din praktik 1. september 2021, hvis det på nogen måde er muligt. Dette skyldes en teknikalitet i forbindelse med overgangen til det nye Erasmus-program, som træder i kraft 1. september 2021.

Ansøgningsformularen for praktikophold med start i juli og august åbner den 31. maj 2021.

 • Startdatoen for dit praktikophold er 1. september 2021 eller senere

For studerende med praktikstart 1. september 2021 og frem vil ansøgningssystemet åbne for ansøgninger igen 15. august.

Vi vil behandle ansøgninger løbende som de kommer ind, og der vil ikke være en fast ansøgningsfrist. Dog skal du være opmærksom på, at du i følge reglerne for Erasmus-programmet ikke kan søge om et Erasmus-stipendie efter dit praktikophold er startet. Du skal derfor senest indsende din ansøgning dagen før du har officiel praktikstart og naturligvis gerne så tidligt som muligt.

Du skal vedlægge dokumentation for, at du har en praktikplads fx i form af en bekræftelse på e-mail fra dit praktiksted. Bekræftelsen skal indeholde datoerne for dit praktikophold.

Hvorfor tage på praktikophold?

Dine erfaringer på CV'et tæller i dag i højere grad end nogensinde før i kampen om det gode job efter studiet. Derfor er en praktikplads i udlandet en unik mulighed for dig til at komme ind på en spændende arbejdsplads og give dig værdifulde erfaringer og et internationalt netværk. Ud over pointene på CV'et får du afprøvet dine forventninger til en eventuel karriere, og opdager, hvilke kvalifikationer du har, og hvilke du endnu mangler.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted. Denne side henvender sig mest til dig, der skal i praktik i Europa, da du her kan søge et Erasmus praktikstipendie.

Hvem kan søge?

Du kan søge om et Erasmus-praktikstipendium, hvis du har fået en praktikplads i et af de 32 lande, som deltager i Erasmus-programmet. Se listen over ERASMUS lande til højre. 

BEMÆRK, at Danmark, Grønland og Færøerne ikke betegnes som udland i Erasmus-sammenhæng, og du kan derfor ikke få Erasmus-stipendie til studie- og praktikophold, hvis du skal til Danmark, Grønland eller Færøerne.  

Praktikken kan foregå i:

 • Private eller offentlige virksomheder
 • Institutioner eller organisationer
 • Forskningscentre


BEMÆRK, at du ikke kan få Erasmus-stipendium til praktikophold i EU-institutioner eller organisationer, der administrerer EU-programmer.


Ansøgere, der søger ud til deres egen nationalitets land, vil blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendier.

Ansøgere med løn og/eller tilskud til månedlige udgifter vil ligeledes blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendier.

Hvilke krav stilles der til en Erasmus-ansøger?

 • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studium på AU. For at du er berettiget til et Erasmus-praktikstipendium, skal der foreligge en praktikaftale på opholdet svarende til minimum 15 ECTS pr. semester (som hovedregel) – opholdet må ikke være studietidsforlængende.
 • Det er også muligt at søge stipendie til praktik efter endt uddannelse som ‘recent graduate’. Du skal dog søge senest 3 måneder inden forventet afslutning af din bachelor- eller kandidatuddannelse. Ellers er det samme regler og procedurer, der gælder.
 • Opholdet skal have en længde af 2 til 12 måneder.
 • Om du kan få et Erasmus praktikstipendium afhænger af om du allerede har modtaget Erasmus stipendier til tidligere ophold. Du må højest modtage Erasmus-stipendier til studie- og/eller praktikophold i 12 mdr. på din bachelor, 12 mdr. på din kandidat og 12 mdr. på din ph.d-uddannelse.

Sproglig vurdering

Såfremt dit primære arbejdssprog ikke er dit modersmål, vil du blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering, både ved starttidspunktet for praktikopholdet og efter afsluttet ophold. EU vil gerne måle effekten af et praktikophold for den sproglige forbedring. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser for, om du er berettiget til praktikopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære arbejdssprog i udlandet.

Forsikring

Når du skal på praktikophold med Erasmus i Udlandet, er det dit eget ansvar at sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal gøre, så du er sikret bedst muligt under dit ophold.

Når du skal på praktikophold i Europa, skal du huske at bestille ‘The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort). Det blå sygesikringskort er gratis og an bestilles på www.borger.dk. På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækningen i det land, du rejser til.

Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situationer. Derfor anbefaler vi, at du tegner en rejse- og sygeforsikring, der blandt andet dækker hjemtransport og ulykke.

Ved praktikophold i udlandet skal du være særlig opmærksom på, at du også skal være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Ofte har virksomheden selv en ulykke- og ansvarsforsikring, og vi anbefaler, at du beder virksomheden om at blive omfattet af denne. Husk, at praktikvirksomheden skal dokumentere dette ved at bekræfte dækningen i afsnit C i din ‘Learning Agreement’ sammen med en underskrift.

Hvis det ikke er muligt for dig at blive omfattet af praktikvirksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring.

BEMÆRK, at det ikke er muligt at blive dækket af Aarhus Universitet.

Stipendium, løn og SU under praktik

Stipendiet er ca. 450 euro per måned. 

Hvis du får løn under din praktik, kan du ikke modtage Erasmus-stipendiet eller SU. 

Du må dog gerne modtage tilskud til dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet, fx transport, husleje eller telefon.

Du skal altid informere SU-kontoret om dit udlandsophold.Læs mere om reglerne for SU og løn under praktikophold her.

Hvordan søger jeg?

Du søger om Erasmus+-stipendie til dit praktikophold i MoveON:

Det er et krav at du udfylder en Learning Agreement for Traineeships i forbindelse med dit ophold.

Hvis du ikke har din Learning Agreement for Traineeships klar inden ansøgningsfristen, skal du vedhæfte anden form for dokumentation for, at du har indgået en aftale med et praktiksted fx i form af en e-mailkorrespondance eller en kontrakt. Datoerne for dit praktikophold skal fremgå af dokumentationen.

Hvis du ikke vedhæfter en Learning Agreement for Traineeships, når du ansøger, vil du blive bedt om at indsende den senere.


Ansøgningsfristen for efterårssemesteret afhænger af, hvornår dit praktikophold starter.

 • Dit ophold starter i juli eller august 2021: ansøgningsfristen er 20. juni 2021.
 • Dit ophold starter 1. september 2021 eller senere: du skal søge senest dagen før din praktikstart. Vi behandler ansøgninger løbende. 

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Efter ansøgningsfristen modtager du en bekræftelse fra International Uddannelse. Hvis du får tildelt et stipendium, modtager du en Erasmus+ stipendie-kontrakt, som du skal underskrive og indsende, inden stipendiet kan udbetales.

Bemærk, at International Uddannelse ikke har kontakt til dit praktiksted. Husk at give SU-kontoret besked om dit udlandsophold.

Under opholdet

Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i længden af dit ophold, indholdet i dine opgaver eller tilknytning til vejleder, skal du udfylde afsnittet "during mobility" i din Learning Agreement for Traineeships.

Efter opholdet

Når du kommer hjem, skal du sikre dig følgende:

 • upload dit Traineeship Certificate (indeholdt i din Learning Agreement for Traineeships) i ansøgningsportalen, hvor du ansøgte om Erasmus stipendiet.
 • Såfremt du er blevet bedt om at tage en sproglig vurdering (se afsnittet “Sproglig vurdering” ovenfor), skal du tage 2. del. Link sendes til din e-mail.
 • skal du udfylde et EU online evalueringsskema, som automatisk udsendes til dig i slutningen af dit praktikophold.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, så skriv til erasmus@au.dk