Kontakt og Studieservice

Studieservice

Studieservice på Natural Sciences og Technical Sciences er stedet, hvor du kan få hjælp og svar på spørgsmål til dit studieforløb, fx om kursus- og eksamenstilmelding, kontrakter, dispensationer, merit, forsinkelse og meget andet.

LiveChat: Du kan også chatte med Studieservice via den blå taleboble, der dukker op her på siden, når chatten er åben. LiveChat er åben mandag, onsdag og fredag kl. 10-12:30 i eksamensperioden.

I juli måned holder LiveChat sommerferielukket.

Studievejledning

Har du brug for studievejledning, fx om kursussammensætning, studieteknik, planlægning, tvivl eller personlige problemer, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen. Du finder kontaktinformationerne under Studievejledning i menuen.

Andre kontaktoplysninger

I menuen finder du kontaktinformationer til:

 • Uddannelseskoordinatorer
 • Uddannelsesansvarlige og medlemmer af uddannelsesudvalg
 • Studienævn og studieledere

Studienævnet for Board of Studies of Technical Sciences

Studienævnet behandler alle former for dispensations - og meritansøgninger f.eks.:

 • Dispensationer vedrørende undervisningstilmelding, eksamen og studieprogrammer
 • Forhånds- og endelig godkendelse af merit
 • Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne m.v.

Herudover tager studienævnet bl.a. stilling til uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, studiekontrakter (kandidatkontrakter), STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via mitstudie.au.dk.

Kontakt studienævnet:

Adresse:

Studienævn for Board of Studies of Technical Sciences     
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 122
8000 Aarhus C

Email: studienaevn.ase@au.dk

Studienævnssekretær Lena jensen, lj@au.dk tlf. 87152101

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordener og referater.

 

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederen træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.nat.tech@au.dk, hvis du ønsker at få en tid