Om uddannelsen

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

 

Civilingeniør (2 årig kandidatuddannelse) består af:

 • Grundpakke (compulsory courses)
 • Specialisering (specialised study package)
 • Valgfag (elective courses)
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Nedenfor kan du se mulighederne, for forår- og efterårssemesteret. Hvis du er i tvivl, kan du tage en snak med en studievejleder.

 

Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi er en toårig kandidatuddannelse, som bygger videre på en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Du opnår titlen civilingeniør (cand.polyt) eller cand.scient.med. afhængig af din bacheloruddannelse.


Grundpakke (obligatoriske kurser)

FORÅR (BIOMEDICINSK TEKNIK):

 • Biomedicinsk virtuel instrumentering 5 ECTS
 • Elektrofysik 5 ECTS
 • Innovation og entreprenørskab 5 ECTS

FORÅR (BIOMEDICINSK TEKNOLOGI):

 • Fysiologi 10 ECTS
 • Innovation og entreprenørskab 5 ECTS 

EFTERÅR (BIOMEDICINSK TEKNIK OG BIOMEDICINSK TEKNOLOGI):

 • Biofysik 10 ECTS
 • Biostatistik 5 ECTS 

Specialiseringsprogram

Vælg to af specialiseringspakkerne på hver 15 ECTS

FORÅR:

Medicinsk billeddannelse

Non-invasiv billeddannelse af kroppen bliver mere og mere vigtig for diagnose af sygdomme da metoderne kombinerer anatomisk billeddannelse med forskellige funktionelle parametre. Kurserne I denne specialiseringspakke vil indeholde både teoretisk undervisning i teknikkerne den medicinske brug.
​Prerequisites: Basic calculus and linear algebra.

 • MR billeddannelse og digital billedbehandling 10 ECTS
 • Billeddannelse med røntgen, nuklearmedicin og ultralyd 5 ECTS 

Electrophysiology

The package provides: a broad introduction to technical electrophysiology; and an introduction to theoretical and computational methods for analysis of electrophysiological signals. The package is relevant for students who are interested in analysis and modelling of electrophysiological signals for medical applications or within neuroscience.
​Prerequisites: Linear electronic circuits, analog and digital signal processing, calculus and linear algebra.

 • Advanced Electrophysiology 10 ECTS
 • Elektrofysiologi og instrumentering 5 ECTS

 

EFTERÅR:

Telemedicin

Telemedicine is the use of telecommunication and information technology to provide clinical health care from a distance. It helps eliminate distance barriers and can improve access to medical services that would often not be consistently available in distant rural communities, while ambient assisted living refers to intelligent systems of assistance for a better, healthier and safer life in the preferred living environment of senior citizens and covers concepts, products and services that interlink and improve new technologies and the social environment.
​Prerequisites: Basic programming skills, and basic knowledge of human physiology and histology.

 • Telemedicinske systemer 10 ECTS
 • Ambient Assisted Living 5 ECTS

Neuro science

The package provides a good introduction to functional neuroanatomy, neurochemistry, and brain disorders, including statistical analyses of brain scans. The package is relevant for students who are interested in learning fundamental aspects of brain structure and function in health and diseases with particular focus on neuroimaging methods and their applications.
​Prerequisites: Basic human anatomy and physiology as well as basic statistics.

 • Neuroanatomy, neurotransmission and brain diseases 10 ECTS
 • Statistisk analyse af data fra hjerneskanninger 5 ECTS

Biomechanical engineering

Pakken skal give en grundlæggende viden om væv og implantaters biomekaniske egenskaber, samt introducere principperne og metoderne der ligger til grund for regeneration af væv vha. tissue engineering.​Prerequisites: Mathematical skills according to the educational requirements and basic microscopic and macroscopic human anatomy.

 • Biomekanik 10 ECTS 
 • Tissue Engineering 5 ECTS

Alle kurser der retter sig mod en af de fire specialiseringer Telemedicin/Pervasive healthcare, Neruro science, Medicinsk billeddannelse og Biomekanik (substanskurser) bliver udbudt i følgende specialiseringspakker. I specialiseringsprogrammet skal der indgå mindst to specialiseringspakker, hver på 15 ECTS. 


Som studerende:

 • skal du gennemføre de fælles obligatoriske kurser
 • skal du vælge og gennemføre to fuldstændige specialiseringspakker
 • må dit studieprogram højst indeholde to Biomedical Engineering Research and Developments Projects, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde to læsegruppe-kurser, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde valgfrie kurser på bachelor-niveau svarende til i alt 10 ECTS.

I studieordningen kan du finde yderligere informationer om uddannelsen.


Valgfrie kurser

 • Klinisk projekt 1
 • Klinisk projekt 2
 • Klinisk projekt 3
 • Introduktion til medicinsk fysik
 • Patologi

 

 

 

 

Studiediagram

Du finder studiediagrammet på uddannelsens hjemmeside under punktet "uddannelsens opbygning"

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender og læseplan

Klinisk ophold

Formål med praktikophold på klinisk afdeling

Som studerende i biomedicinsk teknik er det vigtigt at benytte praktikophold på de kliniske afdelinger rigtigt.

Læs mere om de forskellige afdelinger her

Meningen med opholdet er at få indtryk af den kliniske hverdag på en højteknologisk afdeling. Du er allerede godt ”klædt på” med teknisk viden, så lad være med at fordybe dig i indretning og funktion af det udstyr man har på afdelingen – det kan du altid gøre. Fokusér i stedet på patienten, personalet og samspillet imellem dem. Tal med patienterne om deres oplevelse af undersøgelse og behandling; hvad var godt og hvad kunne have været bedre. De fleste patienter er meget villige til at fortælle når du kommer som student og gerne vil lære.

Tal også med personalet, sygeplejersker, læger, laboranter etc.; drik kaffe med dem i pauserne og få indtryk af hvordan samspil er mellem personalekategorier.

For hver afdeling er der en kort beskrivelse af hvad der sker på afdelingen (undersøgelser, behandling, stuegang, konferencer etc.). Læs dette inden du møder op på afdelingen. Orientér dig også om hvor du skal møde op første dag og hvem der er koordinator for dit ophold.

Hver afdeling har sit særkende eller miljø men ofte er afdelingerne meget hyppigt vært for studerende i mange forskellige specialer og med meget forskellig baggrund derfor kan det for mange være svært lige at vide hvilket niveau netop du skal undervises på. Det er derfor vigtigt, at du selv tager initiativ til at deltage i de kliniske aktiviteter ved at spørge en læge, sygeplejerske eller lignende om lov til at være med. Det vil kun de færreste have noget imod. Det er koordinatorers opgave at holde øje med at du får set og oplevet noget relevant på afdelingen men ansvaret for at lære noget er dit eget.

Under praktikopholdet bør du have for øje, at du i sidste semester af uddannelsen (og måske senere i et ph.d.-studium) skal beskæftige dig med en videnskabeligt baseret opgave. Snak med personalet om hvad der er behov for, og find selv ud af et felt du kunne tænke dig at fordybe dig i.

Skulle der mod forventning være problemer med praktikopholdet så kom frem med disse til koordinatoren mens du er på afdelingen – vendt ikke til bagefter.

Det er ofte en god idé at snakke med medstuderende som har været i praktik på afdelingen før dig. Hør på deres erfaringer og få gode fiduser til hvad der er godt og hvad der evt. måtte være mindre udbytterigt end forventet.

Det praktiske klinikophold er en meget anderledes form for undervisning end hvad du tidligere har oplevet – og det er også spændende!

 

 

Valgfri kurser (gæstefag)

Tjek kursuskatalog.au.dk for kursernes afvikling. Vær opmærksom på, at kursussammensætning og indhold kan skifte fra semester til semester.

Tilmelding til obligatoriske kurser og specialiseringspakker inden for egen studieordning/uddannelse:

Tilmeldes direkte via tilmeldingsblanket på mit.au.dk. At et kursus fremgår af din studiekontrakt (Kontraktgenerator) er ikke tilstrækkeligt.

Tilmelding til valgfag på Science and Technology:

 1. Sørg for at alle kurser fremgår af din studiekontrakt og at denne er godkendt af din uddannelsesansvarlige. Find din her.
 2. Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

Tilmelding til alle andre kurser (uden for din egen studieordning/uddannelse):

Kræver forhåndsgodkendelse og gæstefagsindskrivning i semesteret før undervisningsdeltagelse.

Send en søgning via mit.au.dk (blanketten hedder ”Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)”). Vær opmærksom på at udfylde med korrekt semester og årstal (drop down menu).

Deadline for ansøgningen er den samme som for undervisningstilmelding. Se datoer her. Hvis du søger senere kan pladserne være optagede.

Skulle du komme i en særlig situation, hvor du er nødt til at ændre på kursustilmelding, eksempelvis pga. aflysning af et kursus eller skemamæssigt timeoverlap, kontakt din uddannelseskoordinator før semesterstart.

Vær opmærksom på at du kan kun afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis man er tilmeldt et kursus, er man samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset.


Særligt for Idræt (Health)

Der er lavet en aftale med Idræt (Health) om kurserne Numerisk biomekanik og Eksperimentel biomekanik.

Der er lavet en generel faglig godkendelse på begge sider, så der skal ikke søges om forhåndsgodkendelse.

Kurserne skal fremgå af en studiekontrakt godkendt af Peter Johansen.

De studerende skal sende en ansøgning på mit.au.dk – og vælge ”Idræt” som deres uddannelse (i stedet for Biomedicinsk teknik/teknologi). Der skal vedhæftes studiekontrakt.

Vær opmærksom på, at det er Health, der afgør, om der er plads på kursene. Du ved derfor først, om du kan optages på kurserne, når du har fået besked fra Health.

Karriere og kompetenceprofil

Karriere

Der er i høj grad brug for den tværfaglige viden, du får gennem uddannelsen. Danmark er det land i verden, der producerer mest medicoteknisk udstyr pr. indbygger. Produkterne spænder lige fra stomiposer, implantater og interventionelle katetre til avancerede blodgasanalysatorer, røntgenudstyr og ultralydsscannere, hvilket kræver en meget bred vifte af medicotekniske kompetencer både i virksomhedernes udviklingsafdelinger og i sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet og ved forskningsinstitutioner kan du:

 • Arbejde med forskning og udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behand-ling af patienter.
 • Samarbejde med den medicotekniske industri om udnyttelsen af forskningsresultater til udvikling af nye apparater
 • Udøve sagkyndig medicoteknisk rådgivning ved indkøb af nyt udstyr

I industrien kan du arbejde med:

 • Udvikling og brug af tekniske apparater
 • Salg og markedsføring af højteknologiske medicotekniske apparater
 • Rådgivning af kunder med hensyn til indkøb af det mest hensigtsmæssige apparatur til løsning af specificerede opgaver
 • Deltage interaktivt med læger i klinisk afprøvning af nye produkter

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i biomedicinsk teknologi får du følgende kompetencer: 

 • Du behersker biomedicinsk teknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for biomedicinsk teknologi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på sundhedsvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1438027 / i40