Campus Finlandsgade 22

Nedenfor finder du praktiske informationer om Finlandsgade 22.

Parkering af bil og cykler

Der er gratis parkeringspladser rundt om Edison og Shannon. Det er desuden muligt at parkere på Føtex´s parkeringsplads ved Åbogade eller langs Katrinebjergvej og Finlandsgade.

Cykler parkeres ved cykelparkering i gården bag Edison og Shannon.

Adgang til bygningerne

Hovedindgangene til bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard følger de normale åbningstider for AU. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Hvis du har spørgsmål om adgang, skal du kontakte Ann Høgh Mikkelsen.

Adgang til laboratorier

Skal du have adgang til et laboratorium, så skal du kontakte din vejleder.

Bibliotek

Du finder biblioteket på Katrinebjerg i Nygaard-bygningen, Finlandsgade 21 skråt over for Edison-bygningen.

IT-support, print og trådløst internet

IT-helpdesk
IT-supporten på Katrinebjerg ligger i Nygaardbygningen, Åbogade 34, lokale 198.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00.

Printer


Trådløst netværk
Det trådløse netværk hedder Eduroam. Læs mere.

Kantine og tekøkken

Der er mulighed for at benytte to kantiner. Den store kantine i bygning 5520, Åbogade 15, Incuba Science Park, og et mindre café-udsalg i Nygaardbygningen, Finlandsgade 21.

Der er tekøkkener på hver etage i Edison-bygningen.

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse.

I forbindelse med projektarbejde kan det være nødvendigt at få tilsendt forskelligt materiale fra samarbejdende virksomheder. I så fald er det vigtigt at bede afsender om at mærke forsendelsen tydeligt med Aarhus Universitet/ENG, modtagernavn og studienummer samt adresse.

Reservation af lokaler

Lokaler til gruppearbejde, øvelser, opgaveregning o.l.
Lokaler vil være forhåndsreserverede til planlagt undervisning/ vejledning/ projektarbejde.
Uden for reserverede perioder kan mindre lokaler/projektarbejdsrum reserveres af de studerende i WebRoomBooking:

  • Klik her for WebRoomBooking
  • Log på med dit brugernavn og login
  • Tryk herefter på fanen nederst i højre hjørne og følg vejledningen på skærmen.

Arbejdsrum som kan bookes i WebRoomBooking er ikke aflåste.
Ledige studiearbejdspladser kan kun bookes en uge frem.

Der må bookes i maksimum 4 timer ad gangen i tidsrummet fra kl. 8-16.15.

Hvis det bookede arbejdsrum ikke benyttes indenfor 30 min. fra det bookede starttidspunkt bortfalder bookingen. Arbejdsrummet må herefter benyttes af andre studerende.


Undervisningslokaler
Undervisningslokaler bookes til undervisning af Studieservice ST.

Uden for reserverede perioder kan undervisningslokalerne ifm. studierelevante aktiviteter benyttes af alle og uden reservation.

I eksamensperioderne vil lokalerne dog være reserveret til eksamen, så der skal tages hensyn til bordopstillinger og grønne duge skal forblive på deres plads.

Studenterskabe

Der er 320 studenterskabe til fri afbenyttelse rundt omkring i Edison-bygningen. Du skal blot medbringe din egen hængelås.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.


Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.


Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

  • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
  • Ring 112
  • Evakuer, hvis nødvendigt
  • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17