Før du starter

Welcome day og introduktionsdage

Fredag d. 24. januar 2020 er der Welcome day for alle nye studerende på civilingeniør(kandidat)-uddannelserne.

Vi opfordrer dig til at deltage, så du både får alle de vigtige informationer, du har brug for, samt en rigtig god start på studiet.

Kandidatkontrakt

Din kandidatkontrakt bliver udarbejdet i løbet af studiestartsdagene.

En kandidatkontrakt sammensættes under vejledning af den uddannelsesansvarlige for din uddannelse (se næste punkt). Her sammensættes et program af evt. obligatoriske kurser og valgfrie kurser, således at din kandidatuddannelse får den retning og toning, som du ønsker, og som giver faglig mening.

Du skal udfylde din kontrakt via den online kontraktgenerator.

Dit studieprogram skal være godkendt på kandidatkontrakten, før dine tilmeldinger til undervisning og eksamen kan godkendes. Dit studieprogram fra kandidatkontrakten bliver ikke overført til din uddannelsesoversigt på Selvbetjeningen, men vil kun optræde i kontraktgeneratoren.

Kandidatkontrakten kan ændres løbende efter aftale med din uddannelsesansvarlige.

Undervisningstilmelding

Tilmelding til kurser på 1. semester

Hvis du netop har afsluttet/er ved at afslutte din diplomingeniør eller bachelor på Aarhus Universitet og har søgt om optagelse på en civilingeniøruddannelse, skal du tilmelde dig kurser for forårssemestret i perioden 1.-5. november - også selvom du endnu ikke har fået tilsagn om, at du er optaget. Du skulle gerne have fået information om dette pr. mail.

Hvis du er ekstern ansøger, kan du tilmelde dig kurser på introduktionsdagen og indtil tirsdagen efter.

Kursustilmelding generelt

I tilmeldingsperioderne tilmelder du dig kurser på din STADS Studieselvbetjening. Her kan du også altid se, hvilke kurser du er tilmeldt. Læs mere om undervisningstilmelding under 'Undervisning' > 'Undervisningstilmelding'.

Tilmeldingsperioder:

Kurser i 1. semester (efterår): 1.–5. maj

Kurser i 2. semester (forår): 1.–5. november

Uddannelsesansvarlige

Hver civilingeniøruddannelse har en underviser, der er fagligt ansvarlig for den pågældende uddannelse – den uddannelsesansvarlige.

Inden du starter på uddannelsen, skal du udarbejde en kandidatkontrakt i samarbejde med ham eller hende. Det er også din uddannelsesansvarlige du skal kontakte, hvis du undervejs i uddannelsesforløbet har spørgsmål om det faglige indhold i din uddannelse, sammensætningen af dine kurser mv. 

  • Se oversigt over de uddannelsesansvarlige i menuen under 'Kontakt og Studieservice' > ''Uddannelsesudvalg og faglige vejledere'

Bøger og boglister

Hos Stakbogladen (tidl. Teknisk Boglade) kan du købe bøger og finde boglister til mange af kurserne på civilingeniøruddannelserne.

Hvis der ikke findes en bogliste for din uddannelse, eller hvis du skal følge kurser, som ikke fremgår af listen, finder du information om bøger i kursuskataloget under det enkelte kursus.

Hvis du har behov for yderligere information, kan du kontakte den uddannelsesansvarlige på din uddannelse.

Studiekort

I forbindelse med studiestart er det vigtigt at du får et studiekort. 

Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Indskrivning af studerende foregår løbende efter optagelsen frem til studiestart.

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer som et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider.

Læs her om, hvordan du finder dit studienummer, hvordan du får dit studiekort, og hvem du kan kontakte ved problemer eller spørgsmål.

SU

Husk at du skal søge SU igen til din kandidatuddannelse. Du søger SU via MinSU på www.su.dk.

Studievejledningen kan besvare generelle spørgsmål om SU reglerne, men hvis du har spørgsmål vedrørende dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU kontoret på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til studiestarten, kan du kontakte enten din...

  • studievejleder (som du finder under 'Studievejledning' > 'Kontakt studievejledningen' i menuen), eller din
  • uddannelsesansvarlige (som du finder under 'Undervisning' > 'Uddannelsesansvarlige og faglige leder')