Mens du studerer

Vi har herunder samlet nyttig viden for dig, mens du studerer.

Kurser og eksamen

Indholdet i alle kurser på Natural Sciences og Technical Sciences er beskrevet i Kursuskataloget. Her finder du blandt andet information om kursernes indhold, undervisnings- og eksamensform samt underviserne.

Når kursernes skema er offentliggjort, kan du se dit personlige skema på mitstudie.au.dk.

Du har mulighed for at se skemaet for alle kurser og hold i menuen under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema'.

Når eksamensplanerne er på plads, kan de ses under 'Eksamen' > 'Eksamensplan'.

Vigtige IT-links

Som studerende skal du bruge en række IT-systemer og -platforme. De to vigtigste er mitstudie.au.dk og blackboard.au.dk, men herunder finder du en mere dækkende oversigt over vigtige IT-links.

  • mit.au.dk er Studieselvbetjeningen på AU. Det er det allerførste sted du bliver oprettet, da det er her, du bekræfter din studieplads. Hvert halve år skal du selv tilmelde dig kurser og eksamener via Selvbetjeningen, og du kan også bestille eksamensudskrifter og studiekort og gå på STADS (se mere om STADS længere nede).

  • mitstudie.au.dk er indgangen til skema, undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til andre platforme og systemer og meget mere. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • studerende.au.dk er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, søge orlov m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen. Se guide om brug af STADS.

  • eduroam.au.dk er AU's trådløse netværk for studerende, medarbejdere og gæster.   

  • post.au.dk (studienummer@post.au.dk) er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, fordi al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregå til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.

Visninger
Studiestart: IT-systemer på AU Få en kort introduktion til de vigtigste IT-systemer på Aarhus Universitet

Køb af bøger og materialer

Du skal selv sørge for at anskaffe dine nødvendige undervisningsmaterialer, og vi anbefaler, at du allerede inden studiestart bestiller de materialer, du skal bruge på 1. semester. Undervisningsmaterialer kan både være trykte bøger, adgang til online materiale, måleinstrumenter eller værktøj. 

Du kan se materialelisten for dit studie og semester - og bestille bøgerne - på Stakbogladens hjemmeside (NB: Listen er opdateret, når der står efterår 2019 ved den).


Husk din bærbare PC!
Det forventes, at du anskaffer en bærbar PC inden studiestart. Det er et nødvendigt værktøj i dagligdagen, og du får brug for den allerede i løbet af de første dage på studiet.  

Din dagligdag på studiet

Du kan forvente, at der vil være undervisning, øvelser og andre studierelaterede aktiviteter næsten hver dag fra kl. 8.00-16.15. I enkelte tilfælde kan undervisningen planlægges senere afhængig af underviserens kalender.

På nogle af civilingeniøruddannelserne udbydes undervisningen på flere forskellige adresser. Det betyder, at du nogle dage vil skulle pendle mellem flere forskellige lokaliteter.

Tjek din AU-mail

Det er meget vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Al mailudveksling mellem AU og dig som studerende foregår til/fra din AU-mail.

Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. kan ikke anvendes.

Du kan logge ind på din AU-mail via mitstudie.au.dk