Bachelorprojekt, speciale og andre projekter

Bachelor projekt, R&D-projekter og speciale

Fælles for bachelorprojektet, R&D projekterne og specialet er at det er dine selvstændige forskningsprojekter, der udvikler helt ny viden. Alle projekter kan udføres i en forskningsgruppe på universitetet, eller de kan udføres i en virksomhed understøttet af en universitetsvejleder med videnskabelig indsigt. Hvis du ønsker at udføre dit projekt i en virksomhed, skal du oprindeligt indgå en aftale med en relevant universitetsvejleder. Sammen med vejlederen kan du identificere relevante virksomheder. Vi opfordrer alle vores studerende til at de som minimum har et projekt i en gruppe på universitetet og ét projekt i samarbejde med en virksomhed.

Som inspiration til dine projekter kan du kigge i vores pjece om projekter på Institut for Ingeniørvidenskab eller du kan tale med forskningsgrupperne på de halvårlige projektdage. Når du finder en relevant vejleder, kan du sende forskeren en e-mail eller besøge vedkommen på deres kontorer for at have en uformel snak om ideer og forventninger.

Projekterne kan gennemføres på mange måder, her skal blot gives nogle eksempler på, hvorledes dette kan gøres i praksis:

  • Et rent eksperimentelt projekt, hvor den studerende på basis af et forudgående litteraturstudium belyser en problemstilling ved eksperimentelt arbejde. Ved eksperimentelt arbejde skal dette forstås i bred forstand, dvs. både som vådkemisk arbejde i et laboratorium og som forsøg, der løses ved brug af computer, f.eks ved simulering, modellering mm. Projektet kan både udføres på universitet eller ved en virksomhed
  • Et rent litteraturprojekt. Dette kan igen gøres på flere måder, så det følgende er blot et eksempel på denne projektform. Den studerende bliver præsenteret for et fagligt relevant emne af vejlederen. Den studerende finder herefter litteratur, der belyser emnet. Litteraturen bliver kritisk gennemgået, sammenlignet og analyseret af studenten. Man kan f.eks. sammenligne og evaluere resultater fra forskellige studiers, som har brugt forskellige teknologier til at belyse samme problemstilling. Her ved kan data fra de forskellige studier vil blive sammenlignet for at se tendens og derved bringe ny viden. Endelig formidles hele konklusionen i bachelorprojektrapporten, der i dette tilfælde måske kommer til at minde om en review artikel.

Informationsmøder

Projektdag

Hvert semester afholdes en projektdag, hvor de forskellige forskningsgrupper præsenterer deres forskning for studerende.

Alle interesserede studerende er velkomne til at gå rundt og kigge og snakke med forskerne fra alle grupperne. Her kan man som studerende blive klogere på, hvor man kunne tænke sig at lave projekt (både bachelorprojekt, kemisk projekt og specialeprojekt).

Forud for dagen laves en lille folder, hvor de enkelte forskningsgrupper bliver præsenteret. I folderen kan man også finde generel information om projektarbejde. Se folder.  

Man kan også læse mere om de forskellige forskningsgruppe her.

Oplæg om bachelorprojekt

Torsdag d. 24/10 kl. 16.00-17.00 afholdes der i efteråret 2019 oplæg om bachelorprojekt. Oplægget henvender sig særligt til de 3. års studerende på kemi- og bioteknologi, der netop skal til at skrive bachelorprojekt. Men alle årgange er selvfølgelig velkomne.

Oplægget vil komme til at foregå i bygning 5112 lokale 115 og vil komme til at indeholde følgende:

  • Praktisk information om bachelorprojektet
  • Kort om kandidaten og hvordan man søger ind
  • Udenlandsophold

Oplægget vil blive holdt af studievejlederen for kemi- og bioteknologi, Sara Bjerre Sørensen, i samarbejde med Fie Misholt, som er international koordinator. For spørgsmål til oplægget kan der rettes henvendelse til: studievejleder.kemiteknologi@au.dk eller studievejleder.bioteknologi@au.dk.

Der forventes at blive afholdt endnu et oplæg med tips og gode råd til rapportskrivning i løbet af forårssemesteret 2020. Mere information følger.