Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Bioteknologi og Kemiteknologi Eksamen Eksamensplaner Eksamen sommer (og reeksamen vinter)

Eksamen sommer (og reeksamen vinter)

Vigtigt at vide om eksamensplanen

Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen.

Hvis du ønsker at bytte eksamenstid med en studiekammerat til mundtlig eksamen, skal du selv kontakte underviseren om dette. Eksamenskontoret er ikke involveret i bytning af hold eller eksamenstider.

Er din eksamenstilmelding afvist?

Desværre vil nogle eksamenstilmeldinger fejlagtigt blive afvist i systemet - dette gælder bl.a. for alle reeksamener, hvor det ordinære forsøg er aflagt forrige år. Der arbejdes løbende på at få de afviste eksamenstilmeldinger godkendt, og hvis det pågældende kursus er indskrevet i din bachelor- eller kandidatkontrakt, skal eksamenstilmeldingen nok blive bragt i orden.

Mere information

I menuen kan du finde vigtig information om blandt andet mødetider, hjælpemidler, eksamenssnyd, sygdom og digital eksamen.

Eksamensplan sommer (og reeksamen vinter)

Den endelige eksamensplan vises herunder:

Din eksamensplan sommer (og reeksamen vinter)

Find din personlige eksamensplan herunder:

1438280 / i40