Kontakt og Studieservice

Ændrede kontaktmuligheder pga. Corona/COVID-19

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende Corona/COVID-19 er Studieservice og Studievejledningen på Natural Science og Technical Sciences lukket for personligt fremmøde indtil videre.

Du kan kontakte Studieservice og Studievejledningen på følgende måder:

Studieservice træffes alle hverdage på ovenstående mailadresse. Derudover kan du også træffe Studieservice mandag og torsdag fra kl. 11 - 13 i vores nye Online Studieservice. Du finder linket under 'Kontakt og Studieservice'.

Du kan booke telefon- og Skypesamtaler med studie- og trivselsvejlederne.
Det gør du under 'Studievejledning' > 'Kontakt studievejledningen' > 'Studie- og trivselsvejledere'. 
Ellers send en mail til Studievejledningen på ovenstående mailadresse.

Du kan kontakte studenterstudievejlederne via mail, og hos nogle kan du booke Skypesamtaler. 
Du finder studenterstudievejledernes individuelle kontaktmuligheder under 'Studievejledning' > 'Kontakt studievejledningen' > 'Studenterstudievejledere'. 

Studievejledningen tilbyder også Drop-in Studievejledning mandag og torsdag fra kl. 11 - 13. Du finder linket under 'Studievejledning'.  

Kontakt Nat-Tech's Studieadministration pr mail i juli

Du kan i juli måned komme i kontakt med Studieadministrationen på Nat og Tech via følgende mailadresser:

 • Studieadministrative spørgsmålstudieservice.st@au.dk
 • Generelle vejledningsspørgsmålvejledning.st@au.dk 
 • Uddannelsesspecifikke vejledningsspørgsmål: Studenterstudievejledernes mailadresser finder du under 'Studievejledning' i menuen

Vær opmærksom på, at der vil være længere svartid end normalt, og at du kun skal skrive til én af adresserne med samme spørgsmål, da din henvendelse sendes videre, hvis den er havnet i en forkert postkasse.

Kontaktinformation

Du finder information om uddannelseskoordinatorer, uddannelsesansvarlige og faglige vejledere, uddannelsesudvalg, studienævn og studieledere i menuen til venstre.

Studienævnet for Aarhus University School of Engineering

Studienævnet behandler alle former for dispensations - og meritansøgninger f.eks.:

 • Dispensationer vedrørende undervisningstilmelding, eksamen og studieprogrammer
 • Forhånds- og endelig godkendelse af merit
 • Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne m.v.

Herudover tager studienævnet bl.a. stilling til uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, studiekontrakter (kandidatkontrakter), STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via din selvbetjening på: mit.au.dk

Kontakt studienævnet:

Adresse:

Studienævn for Aarhus University School of Engineering
Science and Technology
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 122
8000 Aarhus C

Email: studienaevn.ase@au.dk

Studienævnssekretær Lena jensen, lj@au.dk tlf. 87152101,

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordener og referater

 

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederen træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.st@au.dk, hvis du ønsker at få en tid

Åbningstider og kontakt til Studieservice

Studieservice er en drop-in service, hvor du kan få svar på spørgsmål, der relaterer sig til dit studie, eksempelvis:

 • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor- og kandidatkontrakt)
 • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
 • Dispensationer
 • Sagsbehandling
 • Forsinkelser
 • Merit
 • Udenlandsophold (hver onsdag i Vandrehallen på Matematik) 
 • - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie

Du finder Studieservice her: 

Relevante e-mailadresser: