Uddannelsesansvarlige og faglige vejledere

Hver civilingeniøruddannelse har en underviser, der er fagligt ansvarlig for den pågældende uddannelse – den uddannelsesansvarlige.

Du kan kontakte din uddannelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål om det faglige indhold i din uddannelse, sammensætningen af dine kurser, mulighed for udlandsophold på uddannelsen mv.

Se kontaktoplysninger nedenfor.

Bioteknologi

Kemiteknologi

Oversigt over uddannelsesansvarlige på civilingeniøruddannelserne

Uddannelse

UA

Computerteknologi, BSc+MSc

Qi Zhang

Elektroteknologi, BSc+MSc

Henrik Karstoft

Biomedicinsk teknik/teknologi, MSc

Peter Johansen

Kemiteknologi, BSc+MSc

Nina Lock

Bioteknologi, BSc+MSc

Menglin Chen

Byggeri, BSc

Hans Henning Stutz

Byggeri, MSc Kenny Kataoka Sørensen

Mekanik, (BSc+) MSc

Lars Bräuner