Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgets primære opgave er at sikre stærke, forskningsbaserede civilingeniøruddannelser. Udvalget består af studielederen, de uddannelsesansvarlige for civilingeniøruddannelserne og instituttets sektionsledere:


Formand


Uddannelsesansvarlige

 • Se under "Uddannelsesansvarlige og faglige vejledere" i menuen.


Sektionsledere


Sekretær

  

Kemi og bioteknologi

Udover det overordnede uddannelsesudvalg er der også nedsat et udvalg for hver enkelt civilingeniøruddannelse.

Kemi og bioteknologi

 • Menglin Chen (formand bioteknologi)
 • Edzard Spillner (VIP)
 • Alberto Scoma (VIP)
 • Nina Lock (formand kemiteknologi)
 • Konstantinos Anastasakis (VIP)
 • Malene Nørgaard Dahlhus (studerende)
 • Rune Popp (studerende)
 • Chiara Luciana Grasso Beltran (studerende)
 • Anne Bruun Rovsing (studerende)
 • Albert Buus Rasmussen (studerende)
 • Emil Vognsen Grochalski (studerende)