Uddannelsens struktur - bachelor Bioteknologi

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (3-årig bachelordel) består af:

  • Teknologikurser
  • Sciencekurser
  • Projekt og erhvervsforståelseskurser
  • Valgkurser

  Kursusoversigt

  Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

  Teknologikurser, sciencekurser og projekt/erhvervsforståelseskurser

  Find beskrivelse af de forskellige kurser i din uddannelse her (enkelte kurser kan mangle på dine sidste semestre):  AU Kursuskatalog (virker ikke i Microsoft Explorer).

  Valgfagskurser

  Valgkurserne er opdelt i pakker på 4.-6. semester. Nedenfor kan du se anbefalede kursusindhold i pakkerne. Tal med din vejleder om de forskellige pakker.

  Du skal være opmærksom på at hvis du ønsker valgfag som udbydes af andre institutter så kræver det, at du søger om gæstefag.

  Forhåndsgodkendte kurser

  Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

  FagUdbyder
  FødevarekemiAgrobiologi
  Mikrobiel økologiBiologi
  Mikrobiologi: Mikrobiel fysiologi og identifikationBiologi
  Organisk kemi II: ReaktionsmekanismerKemi
  Medicinalkemi I: Drug discovery og Drug deliveryKemi
  Human FysiologiMolekylær medicin
  Immunilogi og mikrobiologiMolekylær medicin
  Metabolismens koncepter og designMolekylærbiologi
  Molekylærbiologi IIMolekylærbiologi
  Biomolekylær struktur og funktionMolekylærbiologi
  Bioinformatik og programmeringMolekylærbiologi
  Fra celler til organismerMolekylærbiologi
  Proteiner og deres interaktionerMolekylærbiologi
  Molekylære processer i cellenMolekylærbiologi

   

  Valgpakker for Bioteknologi (bachelor)

  Pakke 1: Industrial Biotechnology

  Applied microbiology

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Biomolekylær struktur og funktion

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Metabolismens koncepter og design*

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  * Metabolismens koncepter og design er ok uden Biomolekylær struktur og funktion

   

  Pakke 2: Food and Agricultural Biotechnology

  Applied microbiology

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Vælg a, b eller c

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Vælg d eller e

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Jordbrugs- og fødevareproduktion

  b)      Agromikrobiologi

  c)       Fødevarekemi

  d)      KF4FØPC-01 Fødevareprocesser

  e)      Genetik og avl

   

  Pakke 3: Environmental Biotechnology

  Applied microbiology

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  vælg a eller b

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Klima- og miljøkemi*

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  * Klima- og miljøkemi er ok uden Uorganisk kemi I

  a) Økotoksikologi

  b) Agromikrobiologi

   

  Pakke 4: Biotechnology at Molecular level

  Medicinalkemi I

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Vælg a eller b

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Proteiner og deres interaktioner*

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Biomolekylær struktur og funktion

  b)      Bioinformatik og programmering

  * Proteiner og deres interaktioner er ok uden Biomolekylær struktur og funktion

   

  Pakke 5: Medical Biotechnology

  Human fysiologi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Vælg a, b eller c

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Vælg d eller e

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Molekylære processer i cellen

  b)      Immunologi og mikrobiologi

  c)       Molekylærbiologi II

  d)      Medicinalkemi I

  e)      Fra celler til organismer

   

  Ekstra kurser forår

  Plantemikrobiologi

  5 ECTS

  KBTPDE-01 Procesdesign

  5 ECTS

  Genetik

  5 ECTS

  Organisk kemi II*

  10 ECTS

  * Organisk kemi II er ok uden Uorganisk  kemi I

   

  Ekstra kurser efterår

  BI3PRI-02 Praktisk  regulering og  instrumentering

  5 ECTS

  Strukturkemi I

  5 ECTS

  Økologiske  fødevaresystemer

  5 ECTS

  Eksperimentel biokemi

  5 ECTS

  Studieordning

  I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.