Uddannelsens struktur - bachelor Bioteknologi

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (3-årig bachelordel) består af:

  • Teknologikurser
  • Sciencekurser
  • Projekt og erhvervsforståelseskurser
  • Valgkurser

  Kursusoversigt

  Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

  Teknologikurser, sciencekurser og projekt/erhvervsforståelseskurser

  Find beskrivelse af de forskellige kurser i din uddannelse her (enkelte kurser kan mangle på dine sidste semestre):  AU Kursuskatalog (virker ikke i Microsoft Explorer).

  Valgfagskurser

   

  Når du skal vælge dine valgfag, anbefales det at du orienterer dig i kursuskataloget.

  Som studerende er det vigtigt at du selv vurdere hvilke kurser og faglig specialisering du ønsker. Når du skal vælge valgfag, så husk at det er dit ansvar at tjekke om du har de rette forudsætninger for at følge kurset.

  Du skal være opmærksom på at hvis du ønsker valgfag som udbydes af andre institutter så kræver det, med mindre kurset har en generel forhåndsgodkendelse, at du søger om gæstefag.

  Nedenstående valgfagspakker skal ses som inspiration til hvordan du som studerende kan opbygge din studieplan. Bemærk, at både kurser og pakker udelukkende er tænkt som forslag, da du skal vælge ud fra hvilke kurser du finder interessant.

   

  Industrial Biotechnology

  Metabolismens koncepter og design*

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Mikrobiologi: Mikrobiel fysiologi og  identifikation

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Mikrobiel økologi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  * Metabolismens koncepter og design er ok uden Biomolekylær struktur og funktion

  Food and Agricultural Biotechnology

  Fødevaremikrobiologi og projekt 2

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Jordbrugs- og fødevareproduktion

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Genetik og avl

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

   

  Environmental Biotechnology

  Mikrobiel økologi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Økotoksikologi

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Klima- og miljøkemi*

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  * Klima- og miljøkemi er ok uden Uorganisk kemi I 

  Molecular and Bioinformatics

  Genomanalyse og statistik

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Bioinformatik og programmering

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Proteiner og deres interaktioner*

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  * Proteiner og deres interaktioner er ok uden Biomolekylær struktur og funktion

  Medical Biotechnology

  Human fysiologi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Molekylære processer i cellen

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Medicinalkemi I

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Forhåndsgodkendte kurser

  Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

  FagUdbyder
  FødevarekemiAgrobiologi
  Mikrobiel økologiBiologi
  Mikrobiologi: Mikrobiel fysiologi og identifikationBiologi
  Organisk kemi II: ReaktionsmekanismerKemi
  Medicinalkemi I: Drug discovery og Drug deliveryKemi
  Human FysiologiMolekylær medicin
  Immunilogi og mikrobiologiMolekylær medicin
  Metabolismens koncepter og designMolekylærbiologi
  Molekylærbiologi IIMolekylærbiologi
  Biomolekylær struktur og funktionMolekylærbiologi
  Bioinformatik og programmeringMolekylærbiologi
  Fra celler til organismerMolekylærbiologi
  Proteiner og deres interaktionerMolekylærbiologi
  Molekylære processer i cellenMolekylærbiologi

   

  Studieordning

  I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.