Uddannelsens struktur - bachelor Kemiteknologi

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (3-årig bachelordel) består af:

  • Teknologikurser
  • Sciencekurser
  • Projekt og erhvervsforståelseskurser
  • Valgkurser

  Kursusoversigt

  Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

  Teknologikurser, sciencekurser og projekt/erhvervsforståelseskurser

  Find beskrivelse af de forskellige kurser i din uddannelse her (enkelte kurser kan mangle på dine sidste semestre):  AU Kursuskatalog (virker ikke i Microsoft Explorer).

  Valgfagskurser

  Valgkurserne er opdelt i pakker på 4.-6. semester. Nedenfor kan du se anbefalede kursusindhold i pakkerne. Tal med din vejleder om de forskellige pakker.

  Du skal være opmærksom på at hvis du ønsker valgfag som udbydes af andre institutter så kræver det, at du søger om gæstefag.

  Forhåndsgodkendte valgfag

  Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

  FagUdbyder
  Fødevarekemi Institut for Fødevarer
  Klima- og miljøkemi Kemisk Institut
  Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer Kemisk Institut
  Medicinalkemi I: Drug discovery og Drug delivery Kemisk Institut
  Materialekemi IKemisk Institut
  Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi Kemisk Institut

  Valgpakker for Kemiteknologi (bachelor)

  Pakke 1: Basis

  Organisk kemi II

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Materialekemi I

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Vælg a, b, c, d eller e

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Klima- og miljøkemi

  b)      Medicinalkemi I

  c)       Generel molekylærbiologi og biokemi

  d)      Introduktion til programmering med videnskabelige anvendelser

  e)      Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi

   

  Pakke 2: Bioteknologi

  Grundlæggende molekylærbiologi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Cellular Metabolism and Biocatalysis

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Vælg a eller b

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Bioteknologisk produktion

  b)      Applied microbiology

   

  Pakke 4: Organisk kemi/medicinalkemi

  Organisk kemi II

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Biomolekylær struktur og funktion

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Medicinalkemi I

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

   

  Pakke 5: Organisk kemi/klima og miljø

  Organisk kemi II

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Organisk kemi IIIa

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Klima- og miljøkemi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

   

  Pakke 6: Klima og miljø

  Vælg a eller b

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Vælg c+d eller e

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Klima- og miljøkemi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Organisk kemi II

  b)      Materialekemi I

  c)       Jordbrugets økotoksilogi

  d)      Økologiske fødevaresystemer

  e)      Agromikrobiologi

   

  Pakke 7: Fødevarekemi

  Generel molekylærbiologi og biokemi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Vælg a eller b

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  KF4FØPC-01 Fødevareprocesser

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)       Jordbrugs- og fødevareproduktion

  b)      Fødevarekemi

   

  Pakke 8: Elektrokemi og fysisk kemi

  Organisk kemi II

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Organisk kemi IIIc

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Modellering I: Kemisk binding og  spektroskopi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Studieordning

  I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.