Uddannelsens struktur - bachelor Kemiteknologi

Uddannelsens opbygning

Civilingeniør (3-årig bachelordel) består af:

  • Teknologikurser
  • Sciencekurser
  • Projekt og erhvervsforståelseskurser
  • Valgkurser

  Kursusoversigt

  Kurserne på din uddannelsen finder du i studiediagrammet:

  Teknologikurser, sciencekurser og projekt/erhvervsforståelseskurser

  Find beskrivelse af de forskellige kurser i din uddannelse her (enkelte kurser kan mangle på dine sidste semestre):  AU Kursuskatalog (virker ikke i Microsoft Explorer).

  Valgfagskurser

  Når du skal vælge dine valgfag, anbefales det at du orienterer dig i kursuskataloget.

  Som studerende er det vigtigt at du selv vurdere hvilke kurser og faglig specialisering du ønsker. Når du skal vælge valgfag, så husk at det er dit ansvar at tjekke om du har de rette forudsætninger for at følge kurset.

  Du skal være opmærksom på at hvis du ønsker valgfag som udbydes af andre institutter så kræver det, med mindre kurset har en generel forhåndsgodkendelse, at du søger om gæstefag.

  Nedenstående valgfagspakker skal ses som inspiration til hvordan du som studerende kan opbygge din studieplan. Bemærk, at både kurser og pakker udelukkende er tænkt som forslag, da du skal vælge ud fra hvilke kurser du finder interessant.

  Organisk kemi

  Organisk kemi II: reaktionsmekanismer

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Strukturkemi I

  5 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Nanokarakterisering 5 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Modellering I: Kemisk binding og  spektroskopi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Polymer teknologi

  Organisk kemi II

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Fysisk kemi II eller Organisk kemi IIIc

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Modellering I: Kemisk binding og  spektroskopi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Materiale teknologi

  Organisk kemi II: reaktionsmekanismer

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Materialekemi I

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Vælg a eller b og c

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  a)      Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi

  b)      Strukturkemi IIc: kemisk krystallografi

  c)       Nanosyntese og Nanomaterialer

  Bioteknologi

  Generel molekylærbiologi og biokemi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Cellular Metabolism and Biocatalysis

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Bioteknologisk produktion

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Medicinalkemi

  Generel molekylærbiologi og biokemi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Biomolekylær struktur og funktion

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Organisk kemi II eller Medicinalkemi I

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Miljøteknologi

  Organisk kemi II: reaktionsmekanismer

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Agromikrobiolog

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  Klima- og miljøkemi

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

   

  Fødevarekemi

  Generel molekylærbiologi og biokemi

  10 ECTS

  4. semester

  Forår

  Fødevarekemi

  10 ECTS

  5. semester

  Efterår

  KF4FØPC-01 Fødevareprocesser

  10 ECTS

  6. semester

  Forår

  Forhåndsgodkendte valgfag

  Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

  FagUdbyder
  Fødevarekemi Institut for Fødevarer
  Klima- og miljøkemi Kemisk Institut
  Organisk kemi II: Reaktionsmekanismer Kemisk Institut
  Medicinalkemi I: Drug discovery og Drug delivery Kemisk Institut
  Materialekemi IKemisk Institut
  Modellering I: Kemisk binding og spektroskopi Kemisk Institut
  Bioteknologisk produktionInstitut for Ingeniørvidenskab

  Studieordning

  I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.