Bilag til ansøgningen

Bilag til ansøgningen

Du skal uploade følgende bilag sammen med din onlineansøgning. Bilagene skal uploades som én samlet pdf-fil:

  • Liste over de fag, du gerne vil følge på hvert af de ansøgte universiteter. Du skal anvende denne formular til at angive fagene.
  • Joint allocation skema, hvis du ønsker at rejse ud sammen med en medstuderende. Du skal anvende denne formular.

 Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, skal du eftersende følgende bilag

  • en forhåndsgodkendelse af de fag, du vil følge på dit værtsuniversitet
  • dokumentation for sprogkundskaber, hvis det kræves af dit værtsuniversitet

Du vil få direkte besked på e-mail om de bilag, der skal eftersendes, og om fristen for at eftersende dem