Undervisningstilmelding

  • Tilmelding til kurser i forårssemesteret skal ske
    mellem
    1. og 5. november

  • Tilmelding til kurser i efterårssemesteret skal ske
    mellem 1. og 5. maj

Du tilmelder dig via mit.au.dk.

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at dine kursustilmeldinger er korrekte på mit.au.dk

Du kan kun til- og afmelde dig kurser inden for disse to perioder. Hvis du er tilmeldt et kursus, er du samtidig automatisk tilmeldt eksamen i kurset.   

Husk, at du skal opdatere og have godkendt din studiekontrakt hver gang, du laver ændringer i dit studieprogram. Du finder kontraktgeneratoren her

 

Du skal selv tilmelde dig dine kurser

Vær opmærksom på, at du som civilingeniørstuderende selv skal tilmelde dig dine kurser hvert semester ud fra din godkendte kandidatkontrakt.

OBS: Førsteårsstuderende, der læser Bioteknologi (BSc) eller Kemiteknologi (BSc), og som følger en normal studieplan, bliver automatisk tilmeldt kurser det første år. Afviger studieprogrammet fra den normale studieplan, er man selv ansvarlig for undervisningstilmelding. Efter første år er alle selv ansvarlige for at tilmelde sig undervisningen.

Har du spørgsmål til din undervisningstilmelding?

Send en mail til studieservice.st@au.dk