Code of Conduct for studerende

Denne Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS er udarbejdet med det formål at beskrive grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet.

Alle studerende forventes at respektere og leve op til de værdier, som denne Code of Conduct står for.

De centrale mål på Aarhus BSS er at levere fremragende forskning og undervisning med forskningsfrihed og åben udveksling af ideer og meninger, der karakteriserer et velfungerende og dynamisk universitetsmiljø. Aarhus BSS er forpligtet til at behandle de studerende med respekt og ligeværdighed i en professionel og respektfuld tone. 

Læring

Det forventes, at de studerende ved Aarhus BSS bidrager til at skabe et dynamisk og inspirerende fagligt miljø, der fremmer en god læringsproces, ved at udvise et højt ambitionsniveau og påtage sig medansvar for undervisningen, egen læring, gruppearbejder og projekter. Aarhus BSS er forpligtet til at sikre rammerne for dette, bl.a. via regelmæssige studiemiljøundersøgelser og dialog med de studerende.

I alle læringssituationer er det vigtigt, at der er en venlig og imødekommende optræden blandt studerende og undervisere. 

Samvær

En høj kvalitet i samværet kræver, at de studerende på Aarhus BSS udøver gensidig omsorg og ansvarlighed i alle faglige relationer – i det personlige møde, i gruppesammenhæng og i det kollektive rum.

De studerende forventes at optræde venligt over for alle de møder på universitetets arealer, uanset race, køn, nationalitet, religion og social baggrund og at tage hensyn til universitetets ejendom. Der henvises her til gældende regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet

Omverdenen

Medarbejdere og studerende på Aarhus BSS arbejder nysgerrigt og kritisk i et åbent og dynamisk samspil med omverdenen. Når de studerende optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet og Aarhus BSS over for virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere, er det afgørende, at de medvirker til at opbygge og bevare et positivt omdømme i omverdenen. 

Brug af Aarhus BSS’ logo

Aarhus BSS’ logo må som udgangspunkt kun anvendes på fakultetets platforme og medier. Som studerende er det dog tilladt at benytte Aarhus BSS’ logo til intern brug f.eks. i forbindelse med opgaver eller speciale. Som studerende må du derimod ikke give indtryk af, at du henvender dig officielt fra universitetet eller fakultetet, f.eks. ved at kopiere Aarhus BSS’ logo ind i en spørgeskemaundersøgelse.

Fakultetets navn

Aarhus BSS opfordrer foreninger og andre aktiviteter ved Aarhus BSS til at anvende navnet til f.eks. en boghandler, revyer og lignende aktiviteter ved Aarhus BSS.

Du kan altid kontakte Aarhus BSS Kommunikation, hvis du er i tvivl om, hvornår du må bruge logoet.

Hent Aarhus BSS-logoer

Vælg din enhed på listen for at hente logoerne.

Til brug i tryksager o.lign. (EPS-format)

Bemærk: Logo-pakkerne består af seks logoer. Tre logoer på dansk og tre logoer på engelsk i henholdsvis hvid, blå og farve.