Tilmelding: Vejleder og foreløbig titel, HA & BSc(B)

Reeksamen

Tilmeldingsblanket til reeksamen for studerende på HA og BSc in Economics and Business Administration..

Her finder du tilmeldingsblanketten, som du skal udfylde med oplysning om foreløbig opgavetitel samt vejleder til reeksamen på dit bachelorprojekt. 

Som udgangspunkt fortsætter du med samme vejleder, som du har fået tildelt ved 1. eksamensforsøg. Skulle du ikke have fået tildelt en vejleder bedes du under 'Bemærkninger' angive hvilket fagområde du ønsker at skrive inden for og eventuelt foreslå en potentiel vejleder.

Deadline for tilmelding til reeksamen er 1. juli.

Når du har udfyldt blanketten vil du blive bedt om at bekræfte dine oplysninger.  Du vil først derefter modtage en kvittering på e-mail, når din registrering er modtaget. For at kunne modtage kvitteringen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du har skrevet den korrekte mailadresse i blanketten. Vær opmærksom på, at din AU e-mail starter med dit studienummer, eksempelvis: 2016XXXXX@post.au.dk.

Såfremt du vælger at skrive bachelorprojekt med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe'). Vær opmærksom på, at det kun er den der står angivet som 'Studerende', som vil modtage Jeres fælles kvittering per e-mail.

Tilmelding/Registration

Tilmelding til bachelor, HA&BSc-BTECH

Tilmelding/registration
Reeksamen/Reexamination
Vejleder/Supervisor
Studerende/Student information
Studium/Study*
Medforfatter 1/Co-writer 1
Studium/Study
Medforfatter 1/Co-writer 2
Studium/Study
Medforfatter 1/Co-writer 3
Studium/Study
Primært fagområde/Leading course
Formelt og aftalt samarbejde med virksomhed/Formal and agreed coorporation with a company
Jeg/Vi har en aftale med en virksomhed/I (we) have an agreement with a company
Metodevalg/Methodology
Forventet metodisk tilgang/Expected methodological approach
-