Nyheder

29.08.2014 | Aarhus BSS

Hvordan er tilfredsheden på dit studie?

Studiemiljø2014. Få overblik over 4633 BSS-studerendes holdning til deres studiemiljø og se tallene for netop din uddannelse.

22.08.2014 | Administrative forhold

Hvor finder jeg mit skema og hvornår starter mine timer?

Fra efterårssemestret 2014 overgår AU Herning til kvarterstruktur. Første lektion starter kl. 8.20 og alle andre lektioner starter 15 minutter over hel. Alle lektioner står til afvikling i hele timer i timeplanerne.

22.08.2014 | Studerende

Gode råd til nye studerende

Studerende på Aarhus Universitet giver i en videohilsen gode råd til alle nye studerende.

20.08.2014 | Studerende

It-systemerne holder en friweekend d. 6. - 7. september

AU's strøm- og IT-systemer bliver løbende opdateret og vedligeholdt, men cirka én gang i kvartalet samler vi de vedligeholdelsesopgaver, som kræver at IT-systemerne tages ud af drift. Sådan et "servicevindue" har vi i weekenden den 6.-7. september.