Advarsel mod skjulte optagelser ved eksamen

På baggrund af en episode på Syddansk Universitet opfordrer prodekan for uddannelse Peder Østergaard alle studerende til at tage deres ting med sig ud af lokalet før votering, så trælse efterspil kan undgås.

20.11.2012 | Camilla Ransborg Kirkegaard

På SDU havde en studerende ladet sin jakke med en tændt lydoptager hænge i eksamenslokalet efter endt eksamen og optaget voteringen mellem underviser og censor. Prodekan for uddannelse Peder Østergaard opfordre nu AUs undervisere til at være særligt opmærksomme. Foto: Colourbox


En uheldig oplevelse på Syddansk Universitet (SDU) har sendt ubehagelige vibrationer gennem universitetsverdenen. På SDU havde en studerende ladet sin jakke med en tændt lydoptager hænge i eksamenslokalet efter endt eksamen og optaget voteringen mellem underviser og censor.

- Den studerende var ikke tilfreds med sin karakter og brugte efterfølgende lydoptagelsen i sin klagesag til at afpresse underviser og censor, fortæller Lars Meldgaard, Studieleder ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på SDU.

Ifølge den studerende ville han blot optage selve eksaminationen og havde uheldigvis glemt sin jakke, da han forlod lokalet.

Ændring i eksamensbekendtgørelsen udelukker optagelser
Den uheldige episode fra SDU blev muliggjort, fordi det med den tidligere Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser var tilladt for studerende at optage deres egen eksamination.

Denne tilladelse er imidlertid ændret i den seneste bekendtgørelse (BEK nr. 714 af 27/06/2012) fra Uddannelsesministeriet, og dermed kan studerende hverken før, under eller efter eksamen optage med diktafon eller smartphone. Kapitel 5, § 12, stk. 5 om afholdelse af prøver m.v. i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser lyder nu helt præcist:

Lyd- og/eller billedoptagelser af en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af uddannelsesinstitutionen.

Samme formulering findes i Eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser (BEK nr. 666 af 24/06/2012), og dermed er det nu fælles for alle universitetets uddannelser, at der ikke må optages lyd eller billeder af den studerende.

Alle ting skal ud, før der voteres
Episoden fra SDU får nu prodekan for uddannelse ved BSS Peder Østergaard samt Sekretariatsleder Povl Tiedemann fra Censorsekretariatet til at advare de studerende på BSS.

- Det er vigtigt, at man som studerende er opmærksom på, at al form for optagelse af eksamen og votering er forbudt. Lige gyldigt om det sker ved en tilfældighed eller med overlæg, kan det medføre et rigtig trælst efterspil, så vi må på det kraftigste opfordre til stor grundighed med dette, siger Peder Østergaard.

Ifølge Straffelovens § 263 kan personer, som ”uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang” straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

 

Yderligere information

Povl Tiedemann
Sekretariatsleder ved De Erhvervsøkonomiske Censorsekretariater
School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
T: 8715 2484 
M: 2478 3207
E: povlt@asb.dk

Studerende