Digital eksamen på BSS fra sommeren 2014

Fra 1. maj 2014 vil de fleste skriftlige eksaminer ved School of Business and Social Sciences blive afviklet digitalt. Find mere information om de krav der stilles til dig og din computer, når du deltager i en digital eksamen på din studieportal.

24.04.2014 | Mette Bak Odder

Fra 1. maj 2014 vil de fleste skriftlige eksaminer ved School of Business and Social Sciences blive afviklet digitalt. Læs mere om digital eksamen på din studieportal.

Den eksamensform, der er beskrevet i fagets fagbeskrivelse i AU's kursuskatalog, vil altså ikke blive ændret. Der vil også fortsat være enkelte eksaminer, som ikke kan afvikles digitalt.

Nærmere information om de enkelte eksameners afvikling vil blive offentliggjort så snart det er afklaret. Derudover vil du som studerende blive informeret direkte via Blackboard om den enkelte eksamen inden den afholdes.

Du kan på din studieportal, via linket ’Digital eksamen’, finde mere information om den digitale eksamens form, link til demo eksaminer, vejledninger og meget mere.

Her kan du også læse mere om de krav der stilles til dig og din computer, når du deltager i en digital eksamen.

Med venlig hilsen

BSS Studier

Studerende