Forwarder du din au-mail til din private mail?

Selv om mail-forwarding er en mulighed i din AU-mail, kan vi ikke garantere dig, at alle mails når frem. Derfor anbefaler vi, at du i stedet sætter din egen mail op til at hente AU-mails.

13.02.2017 | Signe Schou

Du kan finde vejledning til opsætning af Gmail her og vejledning til opsætning i Outlook her.

Vejledning til at sætte din AU-mail op direkte på mobil og computerkan findes her.

Studerende