Hvor finder jeg mit skema og hvornår starter mine timer?

Fra efterårssemestret 2014 overgår AU Herning til kvarterstruktur. Første lektion starter kl. 8.20 og alle andre lektioner starter 15 minutter over hel. Alle lektioner står til afvikling i hele timer i timeplanerne.

22.08.2014 | Mette Bak Odder

Kvarterstruktur

Fra efterårssemestret 2014 overgår AU Herning til kvarterstruktur. Første lektion starter kl. 8.20 og alle andre lektioner starter 15 minutter over hel. Alle lektioner står til afvikling i hele timer i timeplanerne. Har en underviser et hold i to eller flere lektioner står det naturligvis holdet og underviseren frit for at aftale pausetidspunkterne.

Skemaer

Skemaer for efteråret 2014 finder du her: www.studerende.au.dk/timeplaner

Du finder således som gammel studerende ikke længere dit skema i Outlook.

Synkronisering af skema og kalender

Du har mulighed for at synkronisere dit skema fra Syllabus/timeplaner med din personlige kalender på eksempelvis din mobiltelefon, bærbar eller tablet via funktionen iCal. Brugervejledning findes her: http://studerende.au.dk/administration/studieadministration/systemer/planlaegning-af-undervisning/timeplaner/brugervejledning/eksporter-timeplaner-med-ical/

 Lokalebooking for studerende i Web Room Booking

Du vil forsat have mulighed for at booke grupperum og studieceller. Det gøres fremover i Web Room Booking: roombooking.au.dk.

Du logger ind med dit studienummer som brugernavn og med det samme password som på mit.au.dk.

Lokaler kan bookes op til 4 timer ad gangen. Det henstilles dog til kun at booke lokalet i den nødvendige tid.

Administrative forhold
Tags: timeplaner, studerende,