Internationale spydspidser forelæser om ingeniørdesign

Professor Louis L. Bucciarelli fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) og professor Byron Newberry fra Baylor University gæsteforelæser på AU Herning tirsdag den 18. september om designingeniørers arbejde.

12.09.2012 | Andreas Glenstrup Jensby

Foto: Colourbox

De nye masterstuderende på ingeniørstudiet på AU Herning får tirsdag den 18. september muligheden for at møde to af spydspidserne inden for ingeniørvidenskab, ingeniørdesign, ingeniørfilosofi, ingeniøretik og STS, når professor Louis L. Bucciarelli fra Massachusetts Institute of Technology, Boston og professor Byron Newberry fra Baylor University, Waco, Texas besøger AU Herning.

Både Louis L. Bucciarelli og Byron Newberry er uddannede fly- og rumfartsingeniører og er begge optagede af at bygge bro mellem ”de to kulturer”. Under forelæsningen vil ingeniørdesignprocessen således først blive set ud fra i et traditionelt lærebogsperspektiv og derefter udfordret ud fra et filosofisk og et etnografisk perspektiv.

Gæsteforelæsningen indgår i den første del af faget metode og videnskabsteori, som specielt handler om ingeniørdesign og ingeniørviden, eller som det mere præcist antydes af titlen på en af de anvendte tekster i kurset, Walter G. Vincenti: ”What engineers know and how they know it”.

Forelæsningen afholdes tirsdag den 18. september fra 8.30 til 10.30 på AU Herning lokale 2053. Andre interesserede er velkomne til at deltage.

 

Yderligere oplysninger:

Lektor Steen Hyldgaard Christensen
AU Herning      
E-mail: steenhc@hih.au.dk

Arrangement, Uddannelse, Studerende, Medarbejdere