Kronik: Aarhus Universitets business school udfordrer traditionen

Man skal ikke forvente, at vi stiller os i rækken af traditionelle fagligt smalle business schools, understreger dekan Svend Hylleberg i sin kronik i dagens udgave af Jyllandsposten.

07.03.2014 | Mette Gebauer Johannsen

Trykt i Jyllandsposten den 7. marts 2014

Af dekan Svend Hylleberg, School of Business and Social Sciences.

Aarhusianske medier har på det seneste beskrevet en bekymring for, om Aarhus Universitet har skabt en business school, der ikke kan begå sig internationalt og nedprioriterer kontakten til erhvervslivet. Det er absolut ikke tilfældet. Universitetet har tværtimod skabt en business school, der på flere parametre sætter nye standarder – både i Aarhus og internationalt.

Det er naturligt, at man i en fusionsperiode, som den School of Business and Social Sciences (BSS) har været igennem i de seneste år, koncentrerer sig om de interne udfordringer og taber lidt momentum på de ydre linjer. Det er sket, men vi er i gang med en væsentlig oprustning både med rekruttering af studenter og med styrkelse af vort samarbejde med erhvervslivet.

Efterspurgte uddannelser

BSS har ca. 14.000 fuldtidsstuderende, og i 2013 har vi haft kraftig adgangsbegrænsning på næsten alle bacheloruddannelser, hvilket også har medført, at nye studerende kommer ind med et højere adgangsgennemsnit end tidligere.

Intet tyder altså på, at de unge har svært ved at få øje på BSS eller at vi har problemer med at rekruttere nye studerende. Samtidig har vi også øget ansættelserne af forskere internationalt, og fusionen har på ingen måde medført vanskeligheder på det punkt, tværtimod.

Dette betyder ikke, at vi er tilfredse med vores synlighed overfor erhvervslivet, og vi arbejder med at styrke indsatsen på dette område. Men som både erhvervsliv og forskningen ved, tager det tid at skabe et nyt brand.

En faglig bred business school

Man skal ikke forvente, at vi stiller os i rækken af traditionelle fagligt smalle business schools. Det vil kun sikre, at der i fremtiden overhovedet ikke er plads til BSS blandt de stærke internationale business schools. Det ønsker hverken vi, erhvervslivet eller de mange studerende, der ønsker en globalt-orienteret uddannelse på en førende business school.

Med baggrund i universitetets strategi ønsker BSS at bidrage til løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer, verden står overfor, og som i høj grad ikke kan klares indenfor de forholdsvist snævre faglige discipliner.

Indenfor det erhvervsøkonomiske område står dette lysende klart, dels i lyset af finanskrisen, dels i lyset af udviklingen indenfor den samfundsvidenskabelige forskning, hvor bl.a. hastigt voksende databanker, bedre forudsætninger for eksperimentel forskning  og en styrket hjerneforskning vidner om behovet for et meget bredere syn på, hvad en kvalitetsbetonet og relevant business uddannelse er end for blot ti år siden. 

Derfor er vi overbeviste om, at en bred business school er en nødvendig forudsætning for, at vi også om 10 år er konkurrencedygtige og kan imødekomme erhvervslivets og samfundets behov.

Styrkede faglige miljøer

Fusionen mellem det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAM) og det tidligere Handelshøjskolen (ASB) medførte, at mange af de faglige områder blev styrket væsentligt. Udvidelsen af ansatte forskere har også betydet, at forskningsdækningen af uddannelserne, både Merc. og Oecon, er forbedret. Derudover medførte fusionen også, at vi nu dækker langt hovedparten af de områder, der er af interesse for en business school i den fremtidige globale konkurrence.

Disciplinerne, der traditionelt kan betegnes ”core business” er i hovedsagen placeret på to institutter: Institut for Økonomi og Institut for Marketing og Organisation.

Derudover har BSS et institut for erhvervskommunikation, jura, psykologi, statskundskab (med et væsentligt element af forskning i offentlig administration), samt et institut i Herning, som indeholder erhvervsøkonomi, ingeniørvidenskab og kommunikation.

Akkrediteringerne er på vej
Medierne har skrevet om vores arbejde med at blive såkaldt triple crown akkrediteret dvs. have den europæiske EQUIS-akkreditering, som BSS overtog fra ASB, den amerikanske AACSB-akkreditering og den specielle akkreditering af MBA-uddannelser kaldet AMBA. Det er et meget ambitiøst mål, som kendetegner, hvor højt vi sætter barren på BSS.

I 2013 opnåede vi AACSB-akkrediteringen, og fra AMBA fik vi fastlagt fire kriterier, som hvis de opfyldes, vil give os AMBA-akkrediteringen i 2014.  Vi blev også indstillet til en fornyet EQUIS-akkreditering, men desværre fulgte EFMDs bedømmelsespanel ikke indstillingen. Hovedbegrundelsen var, at BSS i for høj grad var et samfundsvidenskabeligt fakultet med aktiviteter, der ikke hører til på en business school. Det er vi meget uenige i, og har derfor anmodet om en reeksamination. Nu styrker vi argumentationen for den brede business school og justerer organisationen således, at det klart fremgår, at vi har en core business del.

Vi håber, at vi ved årets afslutning har opnået målet om at have alle tre akkrediteringer i hus.

Afslutningsvist vil jeg understrege, at de tre akkrediteringsudvalg alle har udtrykt deres store anerkendelse af vores uddannelser, vores dedikerede medarbejdere og studerende, og af vores grundlæggende sunde finansielle situation.

Nyt fra ledelsen