Kursuskataloget for efteråret 2018

Efterårets fagudbud kan findes fra den 15. april i kursuskataloget

13.04.2018 | Marie Louise Bro Pold

Kære studerende

Fra 15. april kan du finde hele fagudbuddet for efteråret 2018 i AUs kursuskatalog.

Husk at du skal tilmelde dig efterårets undervisning i perioden fra 1. – 5. maj via mit.au.dk (selvbetjeningen)

Nogle studier har særlige regler for tildeling af kandidatvalgfag. Du finder information om dette på din studieportal under punktet 'Undervisning og eksamen'.

Du finder din studieordning på din studieportal under punktet 'Undervisning og eksamen' - ’Studieordninger og bekendtgørelser’.

Hvis du har spørgsmål til fag, regler, studieordninger eller andre emner kan du få hjælp af studievejlederne ved dit studie. - Har du brug for vejledning om fagvalg, vil vi opforde til at du søger vejledning i god tid og ikke venter til sidste dag.

 

Med venlig hilsen

Aarhus BSS studieadministration

Studerende