Mere forskningsbaseret undervisning på BSS

BSS’ studerende vil i højere grad fremover blive undervist af BSS’ forskere. Det har længe været et mål at øge den forskningsbaserede undervisning på BSS, og i forbindelse med besparelserne indskrænker hovedområdet derfor brugen af eksterne lektorer.

21.02.2014 | Andreas G. Jensby

Som tidligere meldt ud fra rektor Brian Bech Nielsen sker der både på BSS og Arts en reduktion i brugen af eksterne lektorer. På BSS sker reduktionen som led i et langsigtet mål om at øge forskningsdækningen i undervisningen, hvilket i praksis betyder, at BSS’ forskere kommer til at varetage en større del af undervisningen.

”Både fra nationale og internationale akkrediteringsinstitutioner bliver vi mødt med krav om, at mængden af forskningsbaseret undervisning på BSS skal være højere. Så det har længe været planlagt, at vi skulle neddrosle brugen af eksterne lektorer til fordel for de interne forskere, og vi tager derfor et yderligere skridt i forbindelse med besparelsesprocessen,” siger dekan Svend Hylleberg.

Fagligheden vægter fortsat højest
Stillet over for spørgsmålet, om det ikke svækker uddannelserne at skære ned på de studerendes kontakt til omverdenen via de eksterne lektorer, siger Svend Hylleberg:

”Der er visse fag, hvor vi fortsat har brug for eksterne undervisere, fordi de sidder med specialiseret viden, som vi ikke selv har. Men ellers ser jeg det kun som en stor fordel for de studerende, at de i undervisningen bliver stillet over for den nyeste forskning viderebragt af forskerne selv. Og som sagt er den tætte kobling mellem forskning og undervisning også et stigende krav fra omverdenen,” udtaler han og tilføjer

”Der er mange andre måder, at studerende kan interagere med dygtige folk uden for universitetet og hvorpå de eksterne kan bringes ind som inspiration og komme med praktisk viden. Der må vi alle tænke kreativt,” siger Svend Hylleberg.

Fakta om besparelsesprocessen på BSS

  • BSS indskrænker brugen af deltids videnskabeligt personale (DVIP) med 13,6 millioner kroner i 2014.
  • De øvrige fratrædelser og afskedigelser på BSS fordeler sig således:

    • 5 medarbejdere har benyttet seniorordningen
    • 2 medarbejdere fratræder frivilligt
    • 7 medarbejdere påtænkes afskediget.
    • I alt forlader 14 fuldtidsmedarbejdere BSS som følge af besparelsesprocessen.

Mere information

Dekan Svend Hylleberg
Mail: dean.bss@au.dk

Aarhus BSS