Ny politisk aftale om Fremdriftsreformen – Samme mål, andre midler

Hvad betyder den politiske aftale om fremdriftsreformen for de studerende ved Aarhus BSS?

23.11.2015 | Marie Louise Bro Pold

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservativt Folkeparti indgået aftale om at justere Fremdriftsreformen der blev vedtaget i 2013.
 
Den politiske aftale omfatter seks initiativer.
 
1.    Ophævelse af det centrale krav om tilmelding til fag og prøver (60 ECTS point per studieår)
2.    Mulighed for at institutionerne kan fastsætte løbende studieaktivitetskrav
3.    Mulighed for at institutionerne kan fastsætte løbende, karaktergivende prøver og fremlæggelser
4.    Mulighed for, at institutionerne kan give dispensation til studerende, der er iværksættere eller formænd i frivillige ungdomsorganisationer
5.    Faglig relevant merit ved studieskift
6.    Bedre muligheder for faglig supplering for ansøgere til kandidatuddannelser.
 
Helt centralt for den politiske aftale er en fastholdelse af det overordnede mål om en reduktion af studietiden på 4,3 måneder (4,6 på Aarhus Universitet) ud over normeret tid frem mod 2020. Der lægges dog i langt højere grad op til, at universiteterne selv kan bestemme, hvordan de vil fortolke reglerne. Målet er derfor det samme, men midlerne er nu i højere grad til lokal fortolkning.
 
Det er vigtigt, at være opmærksom på, at selvom aftalen indeholder mulighed for en ophævelse af det centrale krav om tilmelding til 60 ECTS per studieår, er det samtidigt nødvendigt, at fastholde en reduktion i den gennemsnitlige studietid. Der er derfor indført mulighed for, at der kan fastsættes et beståelseskrav på 45 ECTS om året.
 
Den videre proces
Den videre proces er, at Aarhus Universitet afventer den endelige lovtekst, hvorefter der vil blive taget stilling til, hvordan de enkelte regler skal fortolkes med henblik på at møde Aarhus Universitets specifikke reduktionskrav. Der er ikke meldt noget fra ministerielt hold ud om, hvornår den endelige lovtekst kan forventes at være klar.
 
For studerende betyder det:

  • Dispensationer samt fag- og eksamenstilmeldinger der er foretaget under den nuværende Fremdriftsreform, gælder også i efteråret 2015 og foråret 2016.
  • De regler der gælder nu, gælder frem til andet er meldt ud.
  • Kontakt din studievejledning, hvis du har spørgsmål til dispensationer eller studieplanlægning

Nyheder om nye regler under Fremdriftsreformen vil blive meldt bredt ud samt fremgå af studieportalerne.
 
For aftaleteksten se mere her.
 

Studerende