Planlægningen af undervisningen bliver bedre

Alle studerende og undervisere har modtaget et brev med nye principper for, hvordan vi planlægger undervisningen på School of Business and Social Sciences. Principperne skal sikre en mere hensigtsmæssig planlægning.

19.11.2012 | Mette Gebauer Johannsen

Dette semester har budt på mange forandringer. Og en af de væsentligste har nok været den nye måde at planlægge undervisningen på. For mange studerende har det været udfordrende og til tider forvirrende at vænne sig til de nye omstændigheder med bl.a. undervisning på forskellige adresser og ændringer i timeplanerne.

 

Vi befinder os i et overgangssemester

Overgangen til det nye planlægningssystem har været kompleks og udfordrende, og det har betydet, at det har været nødvendigt at lade dette semester fungere som et såkaldt overgangssemester.

 

- I løbet af semesteret er vi blevet bevidste om, at der er områder, hvor vi bør ændre på vores planlægning af undervisningen, så det kommer til at køre bedre fremover. Både undervisere og studerende har været gode til at gøre os opmærksomme på, hvor den nye planlægning ikke har fungeret godt nok. Og det har blandt andet givet anledning til at formulere en række principper for, hvordan vi planlægger undervisningen på School of Business and Social Sciences fremover, forklarer dekan Svend Hylleberg.

 

- Disse principper har vi sendt ud til alle studerende per mail, så de kan få indsigt i, hvilken baggrund vi planlægger deres undervisning ud fra.

 

Principper skal sikre forbedring

Principperne fungerer som et styringsværktøj for de medarbejdere, der arbejder med undervisningsplanlægningen, og er med til at sikre, at planlægningen af undervisningen foregår på den mest hensigtsmæssige måde.

 

Principperne

På BSS vil vi fremover tilstræbe at opfylde de studerendes rimelige forventninger om:

 

1. at lokalet passer til undervisningsaktiviteten og det antal studerende, der er tilmeldt, og at udstyret passer til den undervisning, der planlægges.

 

2. at de studerende har undervisning i nærheden af deres ”hjemsted”, og at geografiske flytninger i løbet af dagen minimeres, og hvis man ikke kan undgå flytninger, at der gives en passende tid til, at man kan bevæge sig fra sted til sted.

 

3. at ugeskemaet højest ændres mht. lokalisering og tidspunkt en enkelt gang i semestret. I visse fag, hvor der er forskelligt antal undervisningstimer i forskellige uger, dvs. at perioden er længere end en uge, eksempelvis to uger, er det 14-dages skemaet, der ikke ændres ud over evt. en enkelt gang i semestret.

 

4. at der for den enkelte underviser er dage, hvor der ikke undervises. Dette tilstræbes også for den enkelte studerende. Men for visse studier og på visse årgange, hvor man har et højt ugentlig timetal kan det være umuligt at efterkomme dette mål, når der samtidig skal tages hensyn til den studerendes læring.

 

Fakta om undervisningsplanlægning og de tilhørende udfordringer

På School of Business and Social Sciences er der med det store antal studerende og undervisningsaktiviteter altid været en udfordring at gøre undervisningslokaleplanlægningen mere effektiv.  . For at løse kapacitetsproblemerne og på sigt undgå at have undervisningslokaler uden for universitetet blev vi fra efterårssemesteret 2012 nødt til med kort frist at implementere et nyt undervisnings-optimeringsprogram, for at kunne udnytte vores lokaler så effektivt som muligt. Dette program tildeler den enkelte undervisningsaktivitet (f.eks. en forelæsning) et egnet lokale ud fra deltagerantal, studieretning, årgang, holdinddeling osv.

 

Udover at programmet hjælper os med at disponere BSS’ knappe lokaleressourcer, bidrager det også til en effektivisering af lokaleforbruget, hvilket er gavnligt for at nedbringe vores udgifter til husleje, som repræsenterer en stor post i budgettet.

 

Antallet af store auditorier, som BSS råder over er begrænset, og lokalerne er spredt ud på vores forskellige adresser. Dette kan ind imellem gøre det svært at efterleve kravet om, at undervisningen skal ligge nær de studerendes ”hjemsted”.

 

> Læs brevet til studerende og medarbejdere om planlægningen af undervisning.

 

Administrative forhold