Servicen på BSS’ biblioteker skal vurderes

For første gang siden fusionen skal servicen på hovedområdets biblioteker undersøges. I første omgang er det de studerende, der skal vurdere kvaliteten.

20.04.2012 | Mia Balle Laursen

Alle de studerende på BSS skal i denne måned vurdere servicen på BSS' biblioteker. Foto: Jesper Rais, AU Foto

Bibliotekets fysiske rammer, services og informationsressourcer er de tre temaer, der skal afdækkes i LibQual undersøgelsen, som forløber i april. Samtlige studerende på BSS er inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvis mål er at forbedre servicen på bibliotekerne.

- LibQual kan hjælpe os med at prioritere imellem vores mange services og dermed afklare, hvilke services der kan forbedres til fordel for andre, fortæller bibliotekar Ditte Schjødt Svensson.

Samarbejde på tværs
LibQual har været anvendt tre gange før på det tidligere ASB Bibliotek, men efter fusionen skal værktøjet nu undersøge servicen på alle BSS’ biblioteker. Netop samarbejdet og de erfaringer, det giver, er ifølge Ditte Schjødt Svensson vigtigt.

- De erfaringer, vi får i år, kan vi tage med os i det nye AUL (Aarhus University Library), så vi forhåbentlig kan bruge LibQual til at skabe en endnu stærkere biblioteksservice på hele AU.

Benchmarkes med andre
LibQual benyttes af mange biblioteker rundt om i verden, og det er derfor muligt for BSS at måle bibliotekernes services op mod andre. Netop muligheden for benchmarking tilfører stor værdi for bibliotekerne på BSS.

- Benchmarking gør det muligt for os at identificere, hvor vi gør det godt, hvor vi kan gøre det bedre, samt give os inspiration til, hvordan vi forbedrer servicen, siger Ditte Schjødt Svensson.

Udover at benchmarke sig med hele verden gør LibQual det også muligt for bibliotekerne at benchmarke sig med sig selv. Dette har førhen været særdeles effektivt for det tidligere ASB Bibliotek, der har forbedret en række services ud fra undersøgelsen.

- Vi har på tre år fordoblet antallet af studiepladser på biblioteket, lagt større vægt på adgang til databaser hjemmefra, kørt kompetenceudviklingsforløb for bibliotekarerne, således at vores vejledning bliver endnu bedre, samt skåret ned på omfanget af undersøgelsen, så vi får en større svarprocent, siger Ditte Schjødt Svensson.

Dette års undersøgelse forløber fra den 9.-30. april. I juni vil de endelige resultater ligge klar i en rapport.

FAKTA:

  • Det tidligere ASB Bibliotek har anvendt LibQual siden 2004. I tidligere undersøgelser har ansatte også været med, men i år er der fokus på de studerende.
  • I undersøgelsen deltager foruden det tidligere ASB Bibliotek også de andre biblioteker på BSS, det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og det tidligere Handels- og Ingeniørhøjskolens bibliotek.
  • Det tidligere ASB bibliotek har førhen benchmarket sig med Göteborgs Universitetsbibliotek og biblioteket ved Handelshøjskolen BI i Oslo. Generelt har ASB bibliotek performet lige så godt som de Business Schools, de benchmarkes med.
  • LiQual er et 13 år gammelt verdensomspændende værktøj, der bruges til at teste servicen på biblioteker. Værktøjet består af 22 spørgsmål indenfor tre områder: Bibliotekets fysiske rammer dvs. læringsrummet, services som f.eks. vejledning og undervisning samt informationsressourcer, som dækker over f.eks. bøger, databaser osv.

For yderligere oplysningerDitte Schjødt Svensson
BSS Bibliotek
Udviklingskonsulent og ansvarlig for LibQual undersøgelsen
Tlf.: 8715 2473
E-mail: disj@asb.dk
Web

Aarhus BSS