Skal du til reeksamen?

Husk at tilmelde dig reeksamen i perioden 6.-8. juli 2018.

04.07.2018 | Mette Bak Odder

Du skal selv tilmelde dig reeksamen, hvis du ikke bestod, er udeblevet fra eller har været syg til den ordinære eksamen.

Du tilmelder dig til reeksamen via www.mit.au.dkDer er åbent for tilmelding til reeksamen i Studieselvbetjeningen (STADS) i perioden 6.-8. juli 2018.

Vær opmærksom på følgende:

  • Du bliver IKKE automatisk tilmeldt reeksamen. Du skal selv tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage.
  • Afmelding af reeksamen kan IKKE ske efter tilmeldingsperioden er afsluttet d. 8. juli 2018.
  • For at kunne deltage i reeksamen, er det en forudsætning, at du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen.

På Studieportalen for Forretningsudvikling og Teknologi kan du læse mere om regler og procedurer i forbindelse med reeksamen og sygeeksamen.

Du skal selv orientere dig om tid og sted for din reeksamen - det gør du i eksamensplanerne på Studieportalen.  Reeksamensplanenerne forventes offentliggjort senest 20. juli.

Dispensation i forbindelse med reeksamen

Hvis du har brug for at søge om dispensation i forbindelse med reeksamen (f.eks. forlænget tid ved eksamen, særlige forhold, 4. eksamensforsøg mm.), skal din ansøgning være indsendt senest den dato, hvor der er frist for tilmelding til reeksamen for alle fuldtidsstuderende på bachelor- og kandidatuddannelser.

I sommerperioden (primært juli måned) må der forventes lidt længere sagsbehandlingstid. Har du f.eks. søgt om dispensation ifm. eksamen i august, kan du risikere, at du først får svar kort tid før eksamen afholdes.

Du skal være opmærksom på at tjekke din e-Boks jævnligt, da studienævnets afgørelse kan komme indtil dagen før din reeksamen.

Husk: Hvis du har fået en dispensation til forlænget eksamenstid ved den ordinære termin, fremgår det af denne, hvis den også er gældende til reeksamen. Du opfordres til at læse din afgørelse og følge de anvisninger, der står.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din reeksamenstilmelding, er du velkommen til at kontakte Ask Aarhus BSS Student Services.

Med Venlig Hilsen
Aarhus BSS Studier

Studerende