Studerende har etableret en Networking Lounge på AU Herning

På AU Herning har man skabt en Networking Lounge for studerende. Projektet er resultatet af en undersøgelse af studiemiljøet på AU, som har givet AU Herning nogle midler til forbedring af studiemiljøet.

23.02.2012 | Winnie Axelsen

Studerende hygger sig i et hjørne af AU Hernings nye Networking Lounge.

På  AU Herning er pengene til forbedring af studiemiljøet blevet brugt til en Networking Lounge til de studerende. Ifølge vicecenterleder og uddannelseschef Jan Laursen  har man valgt at lægge vægt på, at midlerne skulle gå til et projekt, som kunne bidrage til integrationen af de udenlandske studerende. Loungen støtter støtter samtidig op omkring, at AU Herning gerne vil øge udbuddet af sociale aktiviteter efter ordinær undervisningstid.

- Den nye Networking Lounge er til stor glæde for studiemiljøet og integrationen her på AU Herning. Det har helt klart haft en positiv effekt herude, og det har været hver en krone værd, siger Jan Laursen.

Lounge til og af de studerende

Networking Loungen på AU Herning dekoreres af frivillige studerendeDe studerende på AU Herning har været inddraget i hele processen omkring etableringen af loungen. Idéen udsprang på baggrund af en konkurrence om forbedring af studiemiljøet, hvor de studerende selv kom med konkrete forslag.

Frivillige ICM-studerende fra AU Herning har stået for at dekorere den nye Networking Lounge. De havde besøg af den anerkendte illustrator Javier Aguilar, som til dagligt laver illustrationer for El Pais, La Vanguardia, Los Angeles Times, Washington Post og Le Monde. Sammen indrettede Javier Aguilar og de studerende loungen. Først fik de studerende undervisning i illustration, indblik i og inspiration fra forskellige street art-kunstnere, og derefter blev de nye input brugt til at dekorere væggene i den nye Networking Lounge.

Aktiviteten i loungen vidner om en succes

Allerede nu vidner brugen af den nye Networking Lounge om, at projektet er en succes. Der er kommet markant flere ”after study”-aktiviteter for de studerende, og de studerende giver positivt udtryk for, at de er glade for deres nye mødested.

- Den nye Networking Lounge på AU Herning er et rigtig godt initiativ. Jeg har været involveret i processen hele vejen – lige fra idéen opstod til dekoration og indretning af lokalet og nu til at bruge loungen i forbindelse med de mange arrangementer – eksempelvis debate club, filmaftner, madklub mv. Der er en positiv atmosfære, og vi ser en masse potentiale i loungen, fortæller Vaida Pakulyte, international ICM-studerende på AU Herning.

Workshop i AU Hernings Networking LoungeLokalet har både en faglig og social funktion. Om dagen fungerer det som et område med studiepladser for de studerende, mens det derudover bliver anvendt til bl.a. filmaftener, kulturarrangementer, undervisning i biblioteksregi, foredragsrækker, alumne-arrangementer og meget mere.

Mange af arrangementerne er blevet søsat på baggrund af den førnævnte konkurrence, hvor idéen til networking loungen opstod. Hele projektet med at etablere loungen er hjulpet godt på vej af en engageret TAP-medarbejder, der har stået for koordineringen af projektet, den løbende dialog med de studerende gennem hele processen osv.


Studerende
312189 / i40