Studiegruppeworkshop for HA 2. semester

Læser du på andet semester på Erhvervsøkonomi, vil vi gerne invitere dig til workshop om studiegrupper. I mange af eksamenerne på 2. semester skal I aflevere eksamens- eller forudsætningsopgaver i grupper. Den optimale gruppestørrelse er 3-4 personer, og derfor er det nødvendigt med en fungerende studiegruppe. Du kan kun få lov til at skrive/arbejde alene, hvis du har særlige omstændigheder.

26.03.2019 | Mette Bak Odder

Deltagelse i workshoppen

Workshoppen er både for studerende, som mangler en studiegruppe og for studiegrupper, som trænger til flere medlemmer og/eller ønsker sparring til at optimere deres gruppesamarbejde.

I workshoppen vil vi arbejde med redskaber til gruppedannelse og gruppesamarbejde, som kan findes på Styrk dit studieliv og Studypedia. Vi har fokus på at opnå velfungerende studiegrupper på 3-4 studerende, og på at optimere studiegruppens arbejde, lige som studiegruppen kan få sparring til at kunne løse konkrete eller generelle problemer i gruppen.

Workshop for Erhvervsøkonomi, HA, andet semester: torsdag d. 4. april 2018, 8.30-10.00

Workshop for Economics and Business Adm., andet semester: mandag 1. april 2018, 10.00-11.30

Tilmelding skal ske på dette link inden søndag d. 31. marts.

Studerende