Trives du på studiet?

Tal om din studietrivsel. Der er hjælp at hente på trivsel.au.dk og rum til alle spørgsmål. Trivsel.au.dk er for dig, der læser på Aarhus Universitet.

17.09.2012 | Frederik Christen Dalum

Det nye trivselssite trivsel.au.dk målrettet studerende ved Aarhus Universitet er blevet lanceret på studerende.au.dk. Sitet tilbyder studerende én indgang til samtlige vejledningstilbud, der findes på og udenfor Aarhus Universitet. Det er første gang, AU’s studerende kan få et samlet overblik over de mange rådgivnings- og vejledningstilbud. Sitet skulle gerne være en hjælp til jer som vejledere, den øvrige administration, til vip´ere, der har samtaler med studerende og selvfølgelig til studerende.

Hvad kan man finde på sitet? Rigtig mange studerende oplever i løbet af deres studietid perioder, hvor det faglige bliver trængt i baggrunden, fordi der er andre ting i privatlivet, der fylder. Med trivsel.au.dk får de nem adgang til at tale med nogen om deres studietrivsel – de kan fx chatte anonymt, læse tema om stress, tage en stresstest og meget mere. Dette er første afsæt – sitet vil blive udbygget løbende med temaer, cases etc. – og I er velkomne til at komme med input. I ved bedre end nogen hvad er af udfordringer blandet de studerende.

Studerende