Udenrigsministeriets prisopgave 2013

Har du opgaven som kan give Udenrigsministeriet noget at tænke over? Prisopgaven for 2013 har ikke et specifikt emne, så du har mulighed for at skrive om lige netop det emne du finder mest interessant. Det eneste krav er, at emnet skal ligge inden for Udenrigsministeriets arbejdsområde.

12.04.2013 | Camilla Ransborg Kirkegaard

De indsendte bidrag kan antage forskellige former. Besvarelser kan således for eksempel bestå af en hovedopgave, et speciale eller lignende. Besvarelserne kan være nye eller opgaver tidligere bedømt på uddannelsesinstitutionen i op til et år før den 1. april 2013. Det indsendte bidrag må højest have et omfang af 100 sider. I forbindelse med indsendelsen af besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning/ policy-perspektivering - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende – der præsenterer besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser, samt fremhæver dets relevans for Udenrigsministeriet.

 

Besvarelser kan have en eller to forfattere, kan være på dansk eller engelsk og kan indsendes af personer, som er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution i Danmark.

 

Præmie:
Vinderopgaven præmieres med DKK 30.000. Udenrigsministeriet kan beslutte at fordele beløbet på flere besvarelser. Forfatterne bag årets tre bedste besvarelser vil desuden blive inviteret til et dialogarrangement, eventuelt med deltagelse af den relevante minister.

 

Svarfrist:
Besvarelser, samt sammenfatning indsendes elektronisk (e-mail) til Udenrigsministeriet, Kontoret for Public Diplomacy og Kommunikation (PDK@um.dk) senest den 1. oktober 2013.

 

Bedømmelse:
Besvarelserne bedømmes af Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, i samarbejde med Udenrigsministeriet. Navnene på vinderne offentliggøres i slutningen af året.

 

For yderligere information om prisopgaven kontakt:
Hans Chr. Aaskov, telefon: 33 920422 / e-mail : hanaas@um.dk

Informationer om Udenrigsministeriet finder du på www.um.dk

 

Du kan også møde Udenrigsministeriet/ambassaderne på de sociale medier, hvor du kan læse om aktuelle aktiviteter. um.dk/da/om-os/kontakt/sociale-medier/

Studerende